Σύστημα Μέτρησης Παραμόρφωσης

Το σύστημα Q-400 είναι μία διάταξη οπτικής τρισδιάστατης μέτρησης, χωρίς επαφή, της παραμόρφωσης υλικών, σε δοκιμές εφελκυσμού, στρέψης, κάμψης ή συνδυασμού αυτών, ακόμη και στην πλαστική περιοχή, βασισμένο στην Τεχνική DIC.

Το σύστημα είναι κατασκευασμένο κατά ευέλικτο τρόπο, με εφαρμογή από την μικροσκοπική εξέταση ηλεκτρονικών ή εμβυομηχανικών υλικών έως και σε μετρήσεις μεγάλης κλίμακας, όπως στη βιομηχανία αεροσκαφών, ναυπηγικής, αυτοκινήτου και σιδηροδρόμων.

Αποτελείται από κάμερες CCD υψηλής διακριτικής ικανότητας, μία πηγή φωτισμού και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με εξειδικευμένο λογισμικό πρόγραμμα.

Εφαρμογές

 • Δοκιμές υλικών για τον προσδιορισμό Young Modulus, Poisson Ratio, ελαστο-πλαστικής συμπεριφοράς
 • Μετρήσεις σε οποιοδήποτε υλικό (σύνθετα πλαστικά ενισχυμένα με υαλονήματα, ξύλο, ελαστικά, αφρός μετάλλων κ.α.)
 • Επαλήθευση μηχανικής θραύσης FEA
 • Διερεύνηση αστοχιών
 • Δοκιμές με μεγάλη ταχύτητα (δυναμικές μετρήσεις, μεταβατικά φαινόμενα)
 • Δοκίμιο οποιουδήποτε σχήματος

Χαρακτηριστικά

 • Συσχέτιση των μετρούμενων μεγεθών σε πραγματικό χρόνο σε όλο το πεδίο
 • Τρισδιάστατη απεικόνιση των μετρούμενων τιμών (με 2 κάμερες)
 • Χρήση διαφορετικών συστημάτων συντεταγμένων
 • Προγραμματιζόμενη λειτουργία ενεργοποίησης
 • Εύκολη και γρήγορη αυτοματοποιημένη βαθμονόμηση με πλακίδιο

Μέτρηση Ισοϋψών Καμπυλών (contours)

Ένα συγκεκριμένο σημείο του αντικειμένου προσδιορίζεται στις εικόνες των δύο καμερών, με εφαρμογή του αλγορίθμου συσχέτισης. Αντίστοιχα, βρίσκονται ομόλογα σημεία. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους απεικόνισης, το λογισμικό σχεδιάζει τις ισοϋψείς καμπύλες.

Μέτρηση παραμόρφωσης

Μετρώντας τις παραμέτρους μετασχηματισμού για εικόνες, υπό διαφορετικές συνθήκες φόρτισης, τόσο το διάνυσμα της μετατόπισης, όσο και η παραμόρφωση για κάθε όψη, μπορεί να προσδιοριστεί.

Μέτρηση ειδικής επιμήκυνσης

Λαμβάνοντας υπόψη την καμπυλότητα του αντικειμένου, η ειδική επιμήκυνση μπορεί να μετρηθεί από την παράμετρο του μετασχηματισμού ομοιότητας και των κλίσεων της παραμόρφωσης.

Το σύστημα Q-400 περιλαμβάνει 1 ή 2 κάμερες με δυνατότητα επέκτασης σε 3, για τη μέτρηση σε καμπύλα δοκίμια. Υποστηρίζονται μέχρι και 8 κάμερες (κάλυψη 360° σε κυλινδρικό δοκίμιο).

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας ή επισκεφθείτε το site του κατασκευαστή.