Ερευνητικός Εξοπλισμός Θερμικής Άνεσης

Κατασκευασμένο για μετρήσεις θερμικής άνεσης σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13182, ISO 7726, ISO 7730, ASHRAE standard 55 και ASHRAE standard 113, κατασκευής Dantec Dynamics A/S, Δανίας.

Εφαρμογές

 • Μετρήσεις ταχύτητας αέρα και θερμοκρασίας, υγρασίας και λειτουργικής θερμοκρασίας, με έως και 96 αισθητήρες
  σε εσωτερικούς χώρους δοκιμής
 • Έρευνα και ανάπτυξη HVAC
 • Έρευνα στα κτίρια
 • Αξιολόγηση απόδοσης συστημάτων θέρμανσης και ψύξης
 • Επαλήθευση υπολογισμών CFD
 • Αξιολόγηση της θερμικής αίσθησης και δυσφορίας για τους ανθρώπους
 • Εξαερισμός προσωπικού
 • Έλεγχος των εξαρτημάτων εξαερισμού
 • Γεωργική επιστήμη και βιομηχανία - άνεση κτηνοτροφικών μονάδων
 • Μελέτες άνεσης των επιβατών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και αεροπορικών βιομηχανιών

Το σύστημα είναι κατασκευασμένο για ερευνητικούς σκοπούς και παρέχει τη δυνατότητα πολύ-σημειακών μετρήσεων. Είναι διαμορφώσιμο (αριθμός αισθητήρων, τύπος αισθητήρων κλπ), ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Τα διαθέσιμα παρελκόμενα είναι τα παρακάτω

1. Κεντρική Μονάδα

 • Διάταξη απόκτησης δεδομένων, με έως και δεκαέξι (16) κανάλια για σύνδεση με αισθητήρες
 • Ενσωματωμένη κάρτα απόκτησης δεδομένων, 16bit, 250kS/s
 • Θύρα USB 2.0 για επικοινωνία με ηλεκτρονικό υπολογιστή
 • Είναι δυνατή η διασύνδεση περισσότερων κεντρικών μονάδων μεταξύ τους (έως και 6), ώστε να αυξηθεί ο αριθμός
  των διαθέσιμων καναλιών για αισθητήρες (έως και 96 αισθητήρες συνολικά).
 • Τα κανάλια διαμορφώνονται σύμφωνα με τους αισθητήρες, οι οποίοι απαιτούνται από τον πελάτη.

 

2. Αισθητήρες Ταχύτητας Αέρα

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα και μέτρηση σε όλες τις κατευθύνσεις. Ο αισθητήρας διαθέτει ένα λεπτό υμένιο για μέτρηση της ταχύτητας αέρα και ένα θερμίστορ για μέτρηση της θερμοκρασίας αέρα.
Η αρχή λειτουργίας μέτρησης της ταχύτητας βασίζεται στην καταναλισκόμενη ενέργεια για τη διατήρηση σταθερής διαφοράς θερμοκρασίας δύο σφαιρών χαλαζία, διαμέτρου 3mm, με επικάλυψη νικελίου και επίστρωση χαλαζία. Οι μετρούμενες απώλειες θερμότητες μετατρέπονται σε ταχύτητα αέρα. Λόγω της λεπτής κατασκευής του, η όποια επίδραση στη ροή θεωρείται αμελητέα. Ο αισθητήρας είναι κατάλληλος για μετρήσεις σε εσωτερικό χώρο, έλεγχο εξαρτημάτων εξαερισμού, ενώ τοποθετείται σε τρίποδο.
Διατίθεται επίσης, έκδοση του αισθητήρα συμπαγής, με εύκαμπτο καλώδιο σύνδεσης με τον αισθητήρα, ώστε να καθίσταται κατάλληλο για τοποθέτηση σε ανθρώπινο ομοίωμα επιβάτη (manikin).

 • Εύρος μετρούμενων ταχυτήτων: 0.05-5m/s (ενδείξεις έως και 10m/s)
 • Εύρος θερμοκρασιών: -20°C έως +80°C

 

3. Αισθητήρας Ταχύτητας Αέρα

Αισθητήρας με αντιστάθμιση θερμοκρασίας, για μετρήσεις ταχύτητας αέρα σε εύρος 0.1-30m/s και θερμοκρασίας -20°C to 80°C. Κατάλληλος για δοκιμές σε ανεμιστήρες, φυσητήρες και άλλα εξαρτήματα εγκαταστάσεων εξαερισμού.

 

4. Αισθητήρας άμεσης μέτρησης Σχετικής Υγρασίας

Αισθητήρας σχετικής υγρασίας, άμεσης μέτρησης, αρχής λειτουργίας επί των υγροσκοπικών ιδιοτήτων πολυμερούς μεταξύ δύο ηλεκτροδίων, το οποίο είτε απορροφά, είτε ελευθερώνει υδρατμούς, ανάλογα με τη σχετική υγρασία του χώρου. Από τη μετρούμενη χωρητικότητα του αισθητήρα υπολογίζεται άμεσα η σχετική υγρασία.

 • Εύρος μετρήσεων: 0 έως 100%,
 • Σταθερότητα <1%RH/έτος

 

5. Αισθητήρας Λειτουργικής Θερμοκρασίας

Αισθητήρας λειτουργικής θερμοκρασίας, ελλειψοειδούς σχήματος, διαμέτρου 56mm και μήκους 160mm, στοιχείου νικελίου, μέτρησης της επιφανειακής μέσης θερμοκρασίας. Το μέγεθος του αισθητήρα αντιστοιχεί στην απώλεια θερμότητας με ακτινοβολία και συναγωγή, όμοια με αυτή του ανθρώπινου σώματος. Το σχήμα του προσομοιώνει αυτό του ανθρώπινου σώματος, όταν είναι σε κατακόρυφη στάση, καθιστού ανθρώπου όταν λαμβάνει κλίση 30° και ενός κλινήρη όταν βρίσκεται σε οριζόντια στάση.

 • Εύρος μετρήσεων 0 έως 45°C
 • Σταθερά χρόνου 2 λεπτά

 

6. Λογισμικό Πρόγραμμα

Το λογισμικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τη μεταφορά δεδομένων σε Η/Υ, και έχει δυνατότητες γραφικής αναπαράστασης των αποτελεσμάτων, υπολογισμού στατιστικών τιμών και παρουσίασης των αποτελεσμάτων υπό μορφή πίνακα και γραφικής παράστασης και γραμμικοποίησης των σημάτων εισόδου από τους αισθητήρες. Επίσης, διαθέτει τη δυνατότητα εξόδου των αποτελεσμάτων σε φύλλο excel για περαιτέρω επεξεργασία.
Με το ανωτέρω περιγραφόμενο σύστημα εκτιμώνται οι ακόλουθοι δείκτες θερμικής άνεσης: PMV, PPD, μέση ακτινοβολούμενη θερμοκρασία. Επίσης, υπολογίζονται οι παράμετροι: ένταση τύρβης, ρυθμός αερισμού κατά ISO 7730, τυπική απόκλιση της ταχύτητας αέρα, μέγιστη ταχύτητα αέρα και θερμοκρασία.

 

7. Καλώδια Πολυουρεθάνης

Καλώδια πολυουρεθάνης με μήκος 5,10,20 μέτρων, εξαιρετικής ποιότητας, ευκαμψίας και αντοχής. Διαφορετικά μήκη, κατά παραγγελία.

 

8. Τρίποδες

Ύψους 1.85 μέτρων, με τρεις διατάξεις ανάρτησης αισθητήρων έκαστος, σε διαφορετικά ύψη. Επιπλέον διατάξεις συγκράτησης των αισθητήρων στον τρίποδα.

 

9. Βαλίτσες μεταφοράς και αποθήκευσης

Η βαλίτσα αποθήκευσης και μεταφοράς του οργάνου, συμπεριλαμβάνεται στον standard εξοπλισμό. Προαιρετικά, διατίθεται η βαλίτσα μεταφοράς και αποθήκευσης των καλωδίων.