Πελάτες - Παραδόσεις Εξοπλισμού

Οι πελάτες της εταιρίας μας είναι, ενδεικτικά, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), τα Πανεπιστήμια (ΕΚΠΑ, Α.Π.Θ., Δ.Π.Θ.), τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, Τ.Ε.Ι. Καβάλας, Τ.Ε.Ι. Σερρών, Τ.Ε.Ι. Θεσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τ.Ε.Ι. Κρήτης), το Γενικό Χημείο του Κράτους, η Δ.Ε.Η., ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και εταιρίες στον Ιδιωτικό Τομέα.

Ενδεικτικές παραδόσεις

Μηχανή Εφελκυσμού, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2020).

Ηλεκτρικές Μηχανές, τροφοδοτικά, φορτία, πέδες, μετρητές, Σχολή Μηχανικών ΑΕΝ Κρήτης (2020) και Σχολή Μηχανικών ΑΕΝ Χίου (2019).

Σύστημα μέτρησης παραμορφώσεων - τεχνική συσχέτισης εικόνων - Digital Image Correlation - DIC - Τεχνολογικό Πανεπιστήμιου Κύπρου (2020)

Συστήματα αυτοματισμών: ηλεκτρο-πνευματικά, ηλεκτρο-υδραυλικά, έλεγχος με PLC. Σχολή Μηχανικών ΑΕΝ Κρήτης (2020) και Σχολή Μηχανικών ΑΕΝ Χίου (2018).

Αεροσήραγγα Δοκιμών με διάφορα μοντέλα, ΤΕΙ Πειραιά, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Εκπαιδευτικά συστήματα ψύξης και κλιματισμού, Σχολή Μηχανικών ΑΕΝ Χίου (2019).

Εκπαιδευτικά συστήματα ηλεκτρονικής, αυτοματισμών PID, PLC, Σχολή Μηχανικών ΑΕΝ Χίου (2018) και Σχολή Μηχανικών ΑΕΝ Κρήτης (2020).

Σύστημα μετρήσεων ταχύτητας ρευστών, Laser Doppler Velocimetry - LDV - 1D (2017)

ldv laser BSA software
 

Εκπαιδευτικές διατάξεις A/D, D/A, ελέγχου PID, ΑΕΝ Μακεδονίας (2017)

Εκπαιδευτική συσκευή ελεγκτή PID Εκπαιδευτική συσκευή D/A Εκπαιδευτική συσκευή A/D

Συσκευή μέτρησης του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας υλικών, Πολυτεχνείο Κρήτης (2017)

Μέτρηση συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας θερμική αγωγιμότητα υλικών Συσκευή συντελεστή αγωγιμότητας

Δυναμόμετρο υφασμάτων, νημάτων, δερμάτων, Γενικό Χημείο του Κράτους (2015)

Συσκευή ελέγχου πρόσφυσης υλικών - επιστρωμάτων, υποστρωμάτων, ΔΕΗ (2015)

Εκπαιδευτική συσκευή Συμπιεστής Ροής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Α.Ε.Ι. Πειραιά (2015)

Μονάδα Υδρογόνου, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Α.Ε.Ι. Πειραιά (2015)

Σύστημα προσδιορισμού Θερμικής Άνεσης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Α.Ε.Ι. Πειραιά (2015)

Σταθμός εργασίας ηλεκτρικών μετασχηματιστών 1kVA, 3kVA, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Α.Ε.Ι. Πειραιά (2015)

Σύστημα τόρνου - φρέζας CNC, με λογισμικό CAD/CAM, Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Α.Ε.Ι. Πειραιά (2015)

Εκπαιδευτικός Πύργος Ψύξης, με λογισμικό, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. (2015)

Σύστημα προσδιορισμού Θερμικής Άνεσης κτιρίων, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. (2015)

Σύστημα μέτρησης ταχύτητας σε 2 διαστάσεις - PIV, της Dantec Dynamics A/S, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. (2015)

Συσκευή ελέγχου και διάγνωσης παθολογίας ξύλινων υλικών και κατασκευών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. (2015)

Αισθητήρες θερμού σύρματος, της Dantec Dynamics A/S, (hot wire probes), Ιδιώτης (2015), Πανεπιστήμιο Πατρών (2012), ΑΠΘ (2012)

Εργαστηριακό σύστημα laser PIV, Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, ΑΣΠΑΙΤΕ (2014)

Εκπαιδευτικής συσκευή παραγωγής βιοντίζελ, Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας, ΤΕΙ Αθήνας (2013) 

Ρεζιστογράφος, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΤΕΙ Αθήνας (2013)

Σύστημα ευφυούς ελέγχου, αποτελούμενο από γραμμικό ανάστροφο εκκρεμές, διάξαξη σφαίρας σε ράβδο και
σύστημα ελέγχου περιστροφικής κίνησης, Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΤΕΙ Σερρών (2012)

Σύστημα μέτρησης ταχύτητας ροϊκών πεδίων (3D LDA), της Dantec Dynamics A/S, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,
Α.Π.Θ. (2012)

Ανεμόμετρο Θερμού Σύρματος, (CTA), Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. (2012)

Συσκευή ελέγχου διάβρωσης σιδηροπλισμού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2012)

Εκπαιδευτικές πινακίδες GPS, GPRS, οπτικών ινών, διαμόρφωσης δεδομένων και φέρουσας κλπ, Τ.Ε.Ι. Αθήνας (2012)

Αναβάθμιση συστήματος LIF, της Dantec Dynamics A/S, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ (2011)

Εκπαιδευτικά breadborads, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2011)

Εκπαιδευτική συσκευή θερμικής ακτινοβολίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (2009) 

Εκπαιδευτικός πύργος ψύξης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (2008) 

Εκπαιδευτικός εναλλάκτης θερμότητας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (2008) 

Συσκευή ρευστοποιημένης κλίνης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (2008) 

Συσκευή θερμικής αγωγιμότητας υγρών και αερίων, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (2008) 

Δύο κέντρα κατεργασίας τριών αξόνων cnc, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (2008)

Δύο εκπαιδευτικοί τόρνοι cnc, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (2008)

Πειραματικός διβάθμιος εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,
(2008) 

Εκπαιδευτικό κέντρο κατεργασίας cnc, Τμήμα Αυτοματισμού, ΤΕΙ Πειραιά (2008)