Η εταιρία ED.S. ltd

Η εταιρία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. Ιδρύθηκε το 1993 ως μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με έδρα την Αθήνα. Το 2004 μετατράπηκε σε Ε.Π.Ε. και το 2015 απέκτησε νέα διοίκηση και φιλοδοξίες. Οι δραστηριότητες της εταιρίας επικεντρώνονται στην παροχή εργαστηριακού - εκπαιδευτικού και ερευνητικού εξοπλισμού σε Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστήμια, σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η εταιρία με πολυετή εμπειρία στον εκπαιδευτικό εξοπλισμό αντιπροσωπεύει σήμερα περισσότερους από 15 κατασκευαστικούς οίκους του εξωτερικού. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την εγκατάσταση, την εκπαίδευση και την πλήρη υποστήριξη των συσκευών που προμηθεύει. Η εταιρία στελεχώνεται από πτυχιούχους Μηχανικούς και Ηλεκτρονικούς, με ειδική εκπαίδευση, στο εξειδικευμένο αντικείμενο της εταιρίας.