Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός > Αυτοματισμού > Ρομποτικής >

Ρομποτικός Βραχίονας SCARA 4DOF

Ρομποτικός βραχίονας, επιτραπέζιας έδρασης, οριζόντιας αρθρωτής διευθέτησης, χρησιμοποιούμενος είτε αυτοδύναμα, είτε σε διεργασίες αυτοματοποιημένης βιομηχανικής εφαρμογής ολοκληρωμένης με Η/Υ (CIM), μεγάλου φορτίου με εντυπωσιακή ακρίβεια και ταχύτητα.

Με τα παρελκόμενά του, αποτελεί ένα επιπρόσθετο εργαλείο εκπαίδευσης στις λειτουργικές διεργασίες:

  • Διαχείρισης και συσκευασίας με αποθήκευση σε διατάξεις παλέτας ή και άλλες.
  • Συναρμολόγησης με αυτόματο βίδωμα και διατάξεις κόλλησης.
  • Ποιοτικού Ελέγχου: με διατάξεις οπτικού ελέγχου και μετρητικά όργανα υψηλής ακρίβειας.

Υποστηρίζεται από λογισμικό πρόγραμμα τρισδιάστατων γραφικών, κατάλληλο για τη σχεδίαση, τη δημιουργία και τον έλεγχο προσομοιούμενων βιομηχανικών διεργασιών καθώς επίσης και τη δυναμική προσομοίωση εφαρμογών.

Διαθέτει τέσσερις (4) βαθμούς ελευθερίας (3 περιστροφής και 1 μετατόπισης) και αρπάγη (dc ή πνευματική):

  • Άξονας 1: περιστροφή 288 °
  • Άξονας 2: περιστροφή 218 °
  • Άξονας 3: μετατόπιση 182mm
  • Άξονας 4: περιστροφή 527 °

Ταχύτητα: 2.8m/s οριζοντίως.

Επαναληψιμότητα: ± 0.05 mm

Ωφέλιμο φορτίο: 3kg (με μειωμένη ταχύτητα) / 2kg (με τη μέγιστη ταχύτητα).

Είδος ελέγχου: πραγματικού χρόνου, PID, PWM.

Έλεγχος διαδρομής: γραμμικός, κυκλικός και άρθρωσης.

Έλεγχος ταχύτητας: 10 ρυθμίσεις ταχύτητας, ορισμός χρόνου διαδρομής.

Παράμετροι ελέγχου: 160 παράμετροι.

Επικοινωνία: USB για Η/Υ και RS-232 για χειριστήριο.

Ι/Ο: 16/16 ψηφιακές, 4/2 αναλογικές.

Προγραμματισμός: λογισμικό ελεγκτή πολλαπλής υπηρέτησης, προαιρετικό λογισμικό προσομοίωσης.

Χαρακτηριστικά ασφάλειας: κομβίο κινδύνου, διάταξη προστασίας από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, αυτόματη παύση λειτουργίας σε περίπτωση κρούσης, υπερθέρμανσης, έλλειψης επικοινωνίας με Η/Υ.

Συνοδεύεται από σειρά προαιρετικών παρελκομένων.