Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός > Αυτοματισμού > Ρομποτικής >

Ρομποτικός Βραχίονας SCARA

  Άξονας X Άξονας Y Άξονας Z Άξονας R
Μήκος 300 mm 250 mm 200 mm -
Εύρος λειτουργίας ±135° ±125° - ±360°/s
Μέγιστη ταχύτητα 400°/s 500°/s 1.2 mm/s 720°/s
Μέγιστη ταχύτητα (επίπεδο XY) 5.6 - -
Επαναληψιμότητα ±0.02 mm ±0.02 mm ±0.03°
Μέγιστη ροπή άξονα R - - - 0.1 kg·m2