Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός > Αυτοματισμού > Ρομποτικής >

Παρελκόμενα για Ρομπότ

Τροφοδότης αντικειμένων

Χρησιμεύει στην προσκόμιση ή παραλαβή εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση από ρομπότ, κυλινδρικού ή επίπεδου σχήματος ενώ είναι ρυθμιζόμενος κατά το μέγεθος, τη θέση και την γωνία κλίσης.

Κατάλληλα σχεδιασμένος, ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση της αρπάγης του ρομποτικού βραχίονα κατά διάφορες γωνίες.

Η ανίχνευση της παρουσίας – απουσίας των αντικειμένων πραγματοποιείται με τη βοήθεια αισθητήρα.

Ευθύγραμμος ταινιόδρομος

Χρησιμεύει στη μεταφορά αντικειμένων προς και από την περιοχή εργασίας του ρομπότ.

Λειτουργεί μέσω του ελεγκτή του ρομπότ ως ένας σερβο-άξονας.

Περιστροφική τράπεζα

Χρησιμεύει στη μετακίνηση αντικειμένων εντός και εκτός της περιοχής εργασίας του ρομπότ ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Λειτουργεί μέσω του ελεγκτή του ρομπότ ως ένας σερβο-άξονας.

Περιλαμβάνει μία μήτρα με οπές. Πέντε διαφορετικού μεγέθους ακίδες μπορούν να συνδυαστούν γρήγορα και εύκολα, ώστε να δημιουργηθούν καινούργια εξαρτήματα διαφορετικών αντικειμένων.

Δύναται να συνδυαστεί με φωτοηλεκτρικό αισθητήρα προσέγγισης για ανίχνευση αντικειμένων.

Πειραματική τράπεζα εισόδων / εξόδων

Περιλαμβάνει πινακίδα με λυχνία, βομβητή και τέσσερις μικροδιακόπτες, που επιτρέπουν την εξάσκηση των φοιτητών στη λειτουργία εισόδων και εξόδων ενός ελεγκτή.

Χρησιμοποιείται μεμονωμένα στο εργαστήριο ή σε συνδυασμό με ρομπότ.

Χειριστήριο

Τροφοδότης υλικού

Χρησιμεύει στην αποθήκευση και διανομή πρώτης ύλης μηχανικών κατεργασιών.

Ρυθμίζεται για αντικείμενα κυλινδρικά ή πρισματικά διαφόρων διαστάσεων.

Γραμμικός ολισθητήρας

Σχάρα παλετοποίησης

Για διαφορετικού μεγέθους ακίδες σε οπές, μετασχηματιζόμενων υποδοχών για συγκράτηση αντικειμένων διαφορετικού σχήματος και μεγέθους.

Πλέγμα συντεταγμένων

Για διευκόλυνση των φοιτητών στη διαχείριση και στον προγραμματισμό του ρομπότ.

Τράπεζα ΧΥ