Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός > Αυτοματισμού > Ρομποτικής >

Ρομποτικός βραχίονας 5DOF

Ρομποτικός βραχίονας πολλαπλών χρήσεων, αυτοδύναμος ή ενσωματούμενος σε εφαρμογές αυτοματοποιημένων διεργασιών, όπως σε σταθμούς ηλεκτροσυγκολλήσεων, μηχανές αριθμητικού ελέγχου με Η/Υ (CNC) και σε ευέλικτα συστήματα παραγωγής (FMS).

Υποστηρίζεται από λογισμικό πρόγραμμα τρισδιάστατων γραφικών, κατάλληλο για τη σχεδίαση, τη δημιουργία και τον έλεγχο προσομοιούμενων βιομηχανικών διεργασιών καθώς επίσης και τη δυναμική προσομοίωση εφαρμογών.

Διαθέτει πέντε (5) βαθμούς ελευθερίας και αρπάγη.

  • Άξονας 1: περιστροφή βάσης 310°
  • Άξονας 2: περιστροφή ώμου +158°
  • Άξονας 3: περιστροφή αγκώνα +260°
  • Άξονας 4: κλίση καρπού +260°
  • Άξονας 5: περιστροφή καρπού ±570°(απεριόριστα)

Ταχύτητα: 20°/s, 26°/s, 83°/s, 160°/s αντίστοιχα.

Επαναληψιμότητα: ± 0.18 mm

Ωφέλιμο φορτίο: 2.1kg.

Μικροεπεξεργαστής: NEC V853 RISC 32-bit

Χαρακτηριστικά ασφάλειας: κομβίο κινδύνου, διάταξη προστασίας από βραχυκύκλωμα, αυτόματη παύση λειτουργίας σε περίπτωση κρούσης, υπερθέρμανσης, έλλειψης επικοινωνίας με Η/Υ.

Συνοδεύεται από πλήθος προαιρετικών παρελκομένων.