Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός > Αυτοματισμού > Ρομποτικής >

Ρομποτικός Βραχίονας τύπου "Δέλτα"

  • Ακρίβεια άξονα θ: ±0.8°
  • Επαναληψιμότητα θέσης: 0.1mm
  • Μέγιστο εύρος λειτουργίας: D500mm x H125mm
  • Μέγιστη ταχύτητα: 3m/s
  • Μέγιστη επιτάχυνση: 100m/s2

Ρομπότ δέλτα Εκπαιδευτικό ρομπότ