Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός > Αυτοματισμού > Ρομποτικής >

Ρομποτικός Βραχίονας Έξι Βαθμών Ελευθερίας

Ωφέλιμο φορτίο 3kg 6kg 10kg 10kg 20kg
Επαναληψιμότητα θέσης ±0.01mm ±0.05mm ±0.04mm ±0.06mm ±0.05mm
Εύρος λειτουργίας 578mm 1650mm 1450mm 1925mm 1725mm
Μέγιστη ταχύτητα
Axis J1 250°/sec 190°/sec 250°/sec 190°/sec 190°/sec
Axis J2 250°/sec 205°/sec 250°/sec 205°/sec 205°/sec
Axis J3 250°/sec 210°/sec 215°/sec 210°/sec 210°/sec
Axis J4 320°/sec 400°/sec 365°/sec 400°/sec 400°/sec
Axis J5 320°/sec 360°/sec 380°/sec 360°/sec 360°/sec
Axis J6 420°/sec 610°/sec 700°/sec 610°/sec 610°/sec
Γωνία λειτουργίας
Axis J1 ±170° ±180° ±180° ±180° ±180°
Axis J2 +110° έως -110° +145° έως -105° +145° έως -105° +155° έως -105° +155° έως -105°
Axis J3 +90° έως -70° +150° έως -163° +150° έως -163° +150° έως -163° +150° έως -163°
Axis J4 ±170° ±270° ±270° ±270° ±270°
Axis J5 ±120° ±145° ±145° ±145° ±145°
Axis J6 ±360° ±360° ±360° ±360° ±360°
Βάρος 27kg 150kg 150kg 230kg 230kg