Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Μηχανικής

 1. Εκπαιδευτική συσκευή συντελεστή Young (με αισθητήρα Hall)

 2. Εκπαιδευτική συσκευή συντελεστή Young (μέθοδος συντονισμού)

 3. Εκκρεμές με χρονόμετρο

 4. Εκπαιδευτική συσκευή διάτμησης ροπής αδράνειας

 5. Εκπαιδευτική συσκευή ροπής αδράνειας

 6. Εκπαιδευτική συσκευή αρμονικής κίνησης και σταθεράς ελατηρίου

 7. Εκκρεμές του Pohl - εξαναγκασμένη ταλάντωση

 8. Εκπαιδευτικό εκκρεμές και κρούση

 9. Εκπαιδευτική συσκευή μέτρησης επιφανειακής τάσης υγρών

 10. Εκπαιδευτικό ιξωδόμετρο με ρίψη σφαιριδίων

 11. Εκπαιδευτικό ιξωδόμετρο (τριχοειδές φαινόμενο)

 12. Εκπαιδευτική συσκευή μαγνητικής απόσβεσης και συντελεστή τριβής

 13. Εκπαιδευτική συσκευή αεροδιαδρόμου

 14. Εκπαιδευτική συσκευή ελεύθερης πτώσης σώματος

 15. Ζυγός Cavendish για μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας

 16. Εκπαιδευτική συσκευή ηχητικών κυμάτων

 17. Εκπαιδευτική συσκευή δονήσεων

 18. Εκπαιδευτική συσκευή ασθενών δονήσεων