Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Θερμότητας - Θερμοδυναμικής

  1. Εκπαιδευτική συσκευή λόγου ειδικών θερμοχωρητικοτήτων αέρα

  2. Εκπαιδευτική συσκευή συντελεστή θερμικής αγωγής (αγωγιμότητας)

  3. Εκπαιδευτική συσκευή θερμικής διαστολής

  4. Εκπαιδευτική συσκευή πειραμάτων μεταφοράς θερμότητας

  5. Εκπαιδευτική συσκευή αισθητήρων θερμοκρασίας