Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Ηλεκτρομαγνητισμού

 1. Ηλεκτροστατική γεννήτρια Van de Graaff

 2. Συσκευή επίδειξης τροχιάς δέσμης ηλεκτρονίων

 3. Εκπαιδευτική συσκευή μέτρησης έργου εξαγωγής μετάλλου και ειδικού φορτίου ηλεκτρονίου

 4. Εκπαιδευτική συσκευή φαινομένου Χωλ (Hall)

 5. Εκπαιδευτική συσκευή μαγνητικού πεδίου (Helmholtz coil)

 6. Εκπαιδευτική συσκευή μαγνητικού πεδίου (solenoid)

 7. Εκπαιδευτική συσκευή βρόγχου μαγνητικής υστέρησης και καμπύλης μαγνήτισης

 8. Εκπαιδευτική συσκευή φαινομένου μαγνητοαντίστασης

 9. Εκπαιδευτική συσκευή μέτρησης μαγνητικού πεδίου της γης και μαγνητοαντίστασης

 10. Εκπαιδευτική συσκευή ένωσης p-n

 11. Εκπαιδευτική συσκευή μη γραμμικού κυκλώματος χαοτικού πειράματος

 12. Εκπαιδευτική συσκευή μετάδοσης και λήψης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

 13. Εκπαιδευτική συσκευή συμβολής, περίθλασης και πόλωσης μικροκυμάτων

 14. Προηγμένη εκπαιδευτική συσκευή συμβολής, περίθλασης και πόλωσης μικροκυμάτων