Εκπαιδευτικές Συσκευές Λέιζερ - Φωτονικής

 1. Πειραματικό σύστημα φαινομένου μαγνητο - οπτικού κρυστάλλου
  This system is designed to observe the polarization rotation of an optical beam going through a magneto-optic material. Through this system, students can understand the fundamental parameters of a magneto-optic device with related measurement techniques.
 2. Συσκευή οπτικής περιστροφής και φαινομένου Faraday
  This system is designed to study the polarization rotation or Faraday effect of an optical beam going through a magneto-optic material. Optical communication using magneto-optic modulation technique can be demonstrated.
 3. Πειραματικό σύστημα ακουστο-οπτικού φαινομένου
  This system is designed to study the acousto-optic effect of a crystal sample. Through this system, students can get a better understanding of the fundamental parameters of an acousto-optic device with related measurement techniques.
 4. Πειραματικό σύστημα ακουστο-οπτικού φαινομένου
  This experimental system is designed to quantitatively investigate the acousto-optic effect of a crystal sample. There are two options of the photo-receiving device, i.e. a photo-cell with amplifier for manual data recording, or a linear CCD for oscilloscope display and data analysis.
 5. Πειραματικό σύστημα ηλεκτρο-οπτικής διαμόρφωσης
  This unit is designed to help students understand the theory of the electro-optic modulation in a crystal material. Through this system, students can acknowledge the fundamental parameters of a LiNbO3 crystal with related measurement techniques.
 6. Πειραματικό σύστημα ηλεκτρο-οπτικής διαμόρφωσης
  This unit is designed to help students understand the theory of the electro-optic modulation in a crystal material. Through this system, students can acknowledge the fundamental parameters of a LiNbO3 crystal with related measurement techniques.
 7. Πειραματικό σύστημα ηλεκτρο-οπτικής διαμόρφωσης LC
  This apparatus is designed to help students understand the principle and application of liquid crystal electro-optic effect. Through this system, students can measure LC response curve, threshold & saturation voltages, and transmittance.
 8. Πλήρες σύστημα ακουστο-ηλεκτρο-μαγνητο οπτικών φαινομένων
  This apparatus is a combination of experimental systems of acousto-optic, electro-optic, and magneto-optic effects.
 9. Πειραματικό σύστημα για χαρακτηρισμό φωτοκυττάρου
  This unit is designed to measure the fundamental characteristics and parameters of a silicon photocell. By designing and constructing experimental configuration, students can enhance their understanding of the fundamental principles of silicon photocells.
 10. Πειραματικό σύστημα επίδειξης διοδικού λέιζερ στερεάς κατάστασης
  This experimental system is designed for nonlinear optical experiments at universities and colleges. It can help students understand the theory of a diode-pumped solid-state (DPSS) laser with frequency doubling technique.
 11. Πειραματικό σύστημα επίδειξης λέιζερ παλμικής άντλησης στερεάς κατάστασης - Προηγμένη έκδοση
  This experimental system is designed for nonlinear optical experiments at universities and colleges. It can help students understand the theory of a diode-pumped solid-state (DPSS) laser with frequency doubling technique.
 12. Αναλυτής με λέιζερ He-Ne σταθεροποιημένης συχνότητας
  This experimental system allows users to quantitatively assess the mode characteristics of a frequency-stabilized He-Ne laser. Users may perform laser mode analysis with a digital oscilloscope.
 13. Εκπαιδευτική συσκευή συντονιστή λέιζερ He-Ne και τρόποι λειτουργίας
  It allows students to monitor the change in frequency distribution pattern of laser modes by adjusting the laser cavity configuration. The use of a confocal scanning interferometer further enables quantitative analysis of the frequency spacing between laser modes.
 14. Εκπαιδευτική συσκευή λέιζερ ημιαγωγού
  This system is designed to measure the output power of a semiconductor laser as well as the driving voltage and injection current of the laser. It can help students understand the working characteristics of a semiconductor laser under CW output mode.
 15. Πειραματική συσκευή οπτικής επικοινωνίας - Βασική έκδοση
  This kit is designed to meet the increasing demand for the support of laboratory based experiments in fiber optics. This kit provides the essential basic knowledge & skills with seven experiment examples.
 16. Πειραματική συσκευή οπτικής επικοινωνίας - Πλήρης έκδοση
  This Fiber Optic Experimental kit has been revised and rewritten to include ten experiment examples.
 17. Πειραματική συσκευή οπτικής επικοινωνίας - Προηγμένη έκδοση
  This kit will provide an overview of fiber optic technology and basic skills needed to work with fiber optics. It provides fourteen experiment examples.
 18. Πειραματική συσκευή οπτικών ινών και φωτονικής
  This kit will provide an overview of fiber optic technology and characteristics of semiconductor laser. It provides eight experiment examples.