Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Εργαστηρίου Θέρμανσης - Ψύξης - Κλιματισμού

 

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

Ψύξη

 1. Εκπαιδευτική συσκευή επίδειξης ψυκτικού κύκλου

 2. Εκπαιδευτική συσκευή κύκλου ψύξης με συμπίεση ατμών

 3. Εκπαιδευτική συσκευή ψύξης με έγχυση

 4. Εκπαιδευτική συσκευή πύργου ψύξης

 5. Εκπαιδευτική συσκευή αντλίας θερμότητας

 

Κλιματισμός

 1. Εργαστηριακή συσκευή κλιματισμού

 2. Εκπαιδευτική συσκευή αερισμού

 

Επαγγελματική Εκπαίδευση

 1. Εκπαιδευτική Συσκευή επίδειξης κύκλου ψύξης οπτικής παρατήρησης

 2. Εκπαιδευτική συσκευή επαγγελματικής ψύξης

 3. Εκπαιδευτικό πακέτο ψυκτικών εγκαταστάσεων

 4. Εκπαιδευτική συσκευή ερμητικής ψύξης

 5. Προηγμένη εκπαιδευτική συσκευή ψύξης

 6. Επαιδευτική μονάδα αντίστροφου κύκλου ψύξης και κλιματισμού

 7. Μικρή διαιρούμενου τύπου αντλία θερμότητας (split type), τύπου inverter

 8. Εκπαιδευτικό σύστημα οικιακής ψύξης Ι

 9. Εκπαιδευτικό σύστημα οικιακής ψύξης ΙΙ

 10. Επαιδευτική συσκευή κλιματισμού  αυτοκινήτου

 11. Εκπαιδευτικό σύστημα ψύξης με απορρόφηση

 12. Εκπαιδευτική μονάδα κλιματιστικού split

 13. Εκπαιδευτική αντλία θερμότητας

 14. Συσκευή επίδειξης ψύξης

 15. Προσομοιωτής ψύξης και κλιματισμού

 16. Προηγμένη εκπαιδευτική συσκευή για την εύρεση βλαβών

 17. Εργαλεία και όργανα ελέγχου ψυκτικού