Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός ΜΕΚ - Οχημάτων

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

 1. Πειραματική δίχρονη/τετράχονη μηχανή εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ)
 2. Εργαστηριακός τετράχρονος κινητήρας ΜΕΚ
 3. Εκπαιδευτικός αεριοστρόβιλος

 

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικά συστήματα ελέγχου μηχανής

 1. Εκπαιδευτικό σύστημα άμεσου ψεκασμού βενζίνης MOTRONIC (FSI)
 2. Εκπαιδευτικό σύστημα ψεκασμού βενζίνης πολλαπλών σημείων MOTRONIC (MPI)
 3. Εκπαιδευτικό σύστημα ψεκασμού πετρελαίου με common rail

Διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα αυτοκινήτου

 1. Εκπαιδευτική συσκευή αερόσακου
 2. Εκπαιδευτικό σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS)
 3. Εκπαιδευτική συσκευή CAN BUS
 4. Εκπαιδευτική συσκευή κλιματισμού αυτοκινήτου
 5. Εκπαιδευτική συσκευή φώτων αυτοκινήτου
 6. Εκπαιδευτικό σύστημα ευθυγράμμισης τροχών

Εκπαιδευτικοί κινητήρες

 1. Εκπαιδευτικός πετρελαιοκινητήρας με CR EDC
 2. Εκπαιδευτικός βενζινοκινητήρας άμεσου ψεκασμού (TSI)
 3. Εκπαιδευτικός βενζινοκινητήρας ψεκασμού βενζίνης πολλαπλών σημείων MOTRONIC (MPI)
 4. Εκπαιδευτικός υβριδικός κινητήρας βενζίνης/ηλεκτρισμού
 5. Εκπαιδευτικός κινητήρας φορτηγού με PLD

Εκπαιδευτικό αυτοκίνητο

 1. Εκπαιδευτικό υβριδικό αυτοκίνητο 1/2

Μοντέλα σε Τομή