1.Υποηχητική Αεροσήραγγα

Το σύστημα περιλαμβάνει: γεννήτρια καπνού, σύστημα λήψης και παρουσίασης των δεδομένων με παράλληλο έλεγχο της ταχύτητας του αέρα, σύστημα ζυγού 3 συνιστωσών και βάση τοποθέτησης μοντέλων με κατάλληλες ρυθμίσεις, αντιπροσωπευτικά μοντέλα για προσδιορισμό οπισθέλκουσας:

 • Σφαίρα διαμέτρου 80mm
 • Ημισφαίριο διαμέτρου: 80mm
 • Κυκλικός δίσκος: διαμέτρου 80mm
 • Κυκλικός δακτύλιος εσωτερικής/εξωτερικής διαμέτρου 60/80mm
 • Τετραγωνική πλάκα 71mmx71mm
 •  διάφορα ομοιώματα με στόχο τη διερεύνηση χαρακτηριστικών πτήσης (άντωση, οπισθέλκουσα, σημείο stall, κ.α.)
 • Ομοίωμα κυλίνδρου διαμέτρου 50mm
 • Ομοίωμα πτερυγίου 100x50mm
 • Ομοίωμα αεροτομής ΝACA 0015
 • Ομοίωμα αεροδυναμικού σχήματος
 • Ομοίωμα πτερυγίου ΝACA 0015 100x200mm
 • Ομοίωμα οδηγητικού πτερυγίου
 • Ομοίωμα κυλίνδρου
Μελέτη: της κατανομής πίεσης γύρω από κύλινδρο και αεροτομή, την επίδραση των flaps στη συμπεριφορά αεροτομών, διάταξη παρουσίασης και μελέτης οριακού στρώματος, όργανα μέτρησης ολκού, κατεύθυνσης ροής, ολικής πίεσης και στατικής πίεσης πολλών σημείων σε συνδυασμό με επικλινές μανόμετρο 16 σωλήνων των 500mm.