Τρισδιάστατος Σαρωτής Γενικών Χρήσεων

3D Scanner ρεαλιστικής αποτύπωσης της μορφής ενός ήδη υπάρχοντος αντικειμένου, κατάλληλα μελετημένο για:

  • Τεχνικές μετρήσεις μετρολογίας
  • Τρισδιάστατη εκτύπωση αντικειμένων για εκπαιδευτικούς ή άλλους σκοπούς
  • Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση αρχαιολογικών αντικειμένων
  • Τρισδιάστατη αρχειοθέτηση γεωμετρίας και χρώματος αντικειμένων
  • Συγκρίσεις μεγέθους στο χρόνο
  • Προετοιμασία αντικειμένων για ανάπτυξη εικονικών μουσείων

Με πηγή λευκού φωτός LED, που δεν επηρεάζει το αντικείμενο.

Φορητού τύπου, ευέλικτο και εύχρηστο, plug & scan, μικρών διαστάσεων, με περιστρεφόμενη τράπεζα για αυτοματοποίηση της σάρωσης.

Μέγεθος αντικειμένου προς σάρωση: 20mm έως 3m.

Κατά τη σάρωση αποκτώνται πληροφορίες σχετικά με τη γεωμετρία του αντικειμένου (συντεταγμένες ΧΥΖ) και την υφή (RGB) σε κάθε σημείο.

Επιλογή τρόπου λειτουργίας, με διαφορετική διακριτική ικανότητα, ώστε να βελτιστοποιείται ο όγκος των δεδομένων στις περιπτώσεις σάρωσης ογκώδους αντικειμένων και να ενισχύεται η ανάλυση για σάρωση λεπτομερειών.

Δεν απαιτεί βαθμονόμηση. Παρέχεται με πιστοποιητικό ακρίβειας.

Με κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα επεξεργασίας των μετρήσεων, για την προετοιμασία τρισδιάστατης τεκμηρίωσης και εικονικής έρευνας σε τομές ή μοντελοποίησης απολεσθέντων μερών του αντικειμένου.

Δυνατότητα λειτουργίας σε συνδυασμό με λογισμικό ανάδρομης τεχνολογίας, αυτόματης επεξεργασίας νέφους σημείων σε παραμετρικό μοντέλο CAD και γρήγορο ποιοτικό έλεγχο.
Εξαγωγή σε διαφορετικά είδη αρχείων για χρήση σε δημοφιλή προγράμματα CAD, όπως: Maya, ZBrush ή 3Dmax.

  S M L
Τεχνολογία σάρωσης Λευκό φως LED
Ανάλυση ανιχνευτή 1.3Mpix 5Mpix 10Mpix
Ακρίβεια (mm) 0.04 0.05 0.07
Δειγματοληψία (σημεία/mm2) 40 16 10 160 70 40 350 160 90
Απόσταση σημείων (mm) 0.16 0.23 0.31 0.08 0.12 0.16 0.05 0.08 0.10
Απόσταση εργασίας (mm) 400 500 600
Πεδίο μέτρησης (mm) 150
x200
x120
200
x300
x200
300
x400
x300
150
x200
x120
200
x300
x200
300
x400
x300
150
x200
x120
200
x300
x200
300
x400
x300