Τρισδιάστατος Σαρωτής για εκπαιδευτικές εφαρμογές

Σκάνερ ψηφιακής αποτύπωσης 3D μορφών και επιφανειών, για εκπαιδευτικές εφαρμογές αντίστροφης μηχανολογίας, εικονικής πραγματικότητας, τρισδιάστατης εκτύπωσης, μοντελοποίησης κ.α.

Με ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης κραδασμών και τεχνολογία μέτρησης επιφάνειας και υφής ταυτόχρονα.

Βαθμονομούνται αναλόγως του προοριζόμενου σκοπού (τεχνικές μετρήσεις αντικειμένων, ταχείες μετρήσεις βιολογικών αντικειμένων κ.α.)

Παρέχεται περιστροφική τράπεζα, επί της οποίας τοποθετούνται τα προς σάρωση αντικείμενα, για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας.