Τρισδιάστατο Σκάνερ εύθραυστων και ακριβών αντικειμένων μουσείων

Τεχνολογία σάρωσης Λευκό δομημένο φως
Ανάλυση ανιχνευτή 10; 5 Mpix
Πεδίο μέτρησης [mm2] 150×200 – 1200×1600
Απόσταση σημείων [mm] 0.04 – 0.40
Δειγματοληψία [σημεία/mm2] 9 – 650
Αριθμός σημείων μίας σάρωσης 10 – 18 εκατομμύρια
Texture scanning +
Χρόνος σάρωσης 10 – 45 sec