Τρισδιάστατος Σαρωτής για εφαρμογές πολυμέσων

Τεχνολογία σάρωσης Λευκό δομημένο φως
Ανάλυση ανιχνευτή 10; 5; 2 Mpix
Πεδίο μέτρησης [mm2] 150×200 – 1200×1600
Απόσταση σημείων [mm] 0.04 – 0.70
Δειγματοληψία [σημεία/mm2] 1 - 600
Αριθμός σημείων μίας σάρωσης 2 – 10 εκατομμύρια
Texture scanning -
Χρόνος σάρωσης 1 – 5 sec