Τρισδιάστατος Σαρωτής για εφαρμογές Μετρολογίας

Επαγγελματικό 3D scanner για εφαρμογές μετρολογίας, πιστοποιημένο κατά το πρότυπο VDI/VDE 2634.

  • Μέτρηση δύο όγκων ανεξάρτητα, χειριζόμενο από δύο ανιχνευτές.
  • Με λέιζερ προς διευκόλυνση τοποθέτησης του προς μετρούμενου όγκου του αντικειμένου.
  • Τρίποδο με κλίση και περιστρεφόμενη κεφαλή, καθώς και φορείο για εύκολη σάρωση.
  • Τρόποι λειτουργίας: precise (ακριβείας) και fast (ταχύς).
  • Plug & scan, χωρίς ανάγκη βαθμονόμησης από τον τελικό χρήστη
  • Με ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης κραδασμών.
  • Τεχνολογία φωτισμού LED μακράς διάρκειας ζωής.
Τεχνολογία σάρωσης Μπλε ή λευκός LED φωτισμός
Ανάλυση ανιχνευτή 10; 5; 2 Mpix
Πεδίο μέτρησης [mm2] 80×100 – 1200×1600
Απόσταση σημείων [mm] 0.01 – 0.50
Δειγματοληψία [σημεία/mm2] 5 – 1200
Αριθμός σημείων μίας σάρωσης 2 – 10 εκατομμύρια
Texture scanning προαιρετικά
Χρόνος σάρωσης 1 – 5 sec