Τρισδιάστατος Σαρωτής για έλεγχο ποιότητας

3D scanner κατάλληλα σχεδιασμένος για έλεγχο ποιότητας και επιθεώρηση διαστάσεων.

  • Σύγκριση και αντιπαραβολή μεταξύ πραγματικού αντικειμένου και μοντέλου CAD (με στατιστικά προς το σκοπό εύρεσης αποκλίσεων, φθοράς για την επιδιόρθωση και ανάπτυξη.
  • Απόκλιση και χρωματική απεικόνιση αποκλίσεων.
  • Δημιουργία τομών 2D και έλεγχος διαστάσεων.
  • Αυτοματοποιημένη επιθεώρηση αποδοχής/απόρριψης αντικειμένου (pass/fail).
  • Αυτόματη δημιουργία αναφορών pdf.
  • Υψηλή πυκνότητα μετρούμενης επιφάνειας (1600σημεία/mm2) και ακρίβεια μέτρησης (30μm).
Τεχνολογία σάρωσης Λευκό φως
Ανάλυση ανιχνευτή 10; 5; 2 Mpix
Πεδίο μέτρησης [mm2] 150×200 – 1200×1600
Απόσταση σημείων [mm] 0.04 – 0.40
Δειγματοληψία [σημεία/mm2] 5 – 330
Αριθμός σημείων μίας σάρωσης 2 – 10 milions
Texture scanning +
Χρόνος σάρωσης 1 – 10 sec