Τρισδιάστατο Σκάνερ για μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

  ΜICRON3D
Τεχνολογία σάρωσης Λευκός δομημένος φωτισμός LED
Ανάλυση ανιχνευτή 24 Mpix
Πεδίο μέτρησης (mm2) 150x200 έως 600x800
Απόσταση σημείων (mm) 0.03-0.13
Δειγματοληψία (σημεία/mm2 ) 900-56
Ακρίβεια (μm) 25-100
Τρίποδο, βαλίτσα Ναι
Σάρωση υφής Ναι
Φορητότητα Ναι