Τρισδιάστατος Σαρωτής Αντικειμένων

Τεχνολογία σάρωσης Μπλε φως LED
Ανάλυση ανιχνευτή 10; 5; 2 Mpix
Πεδίο μέτρησης [mm2] 150×200 – 1200×1600
Απόσταση σημείων [mm] 0.04 – 0.40
Δειγματοληψία [σημεία/mm2] 5 – 330
Αριθμός σημείων μίας σάρωσης 2 – 10 εκατομμύρια
Texture scanning -