Μηχανές Γενικών Δοκιμών

Μηχανές Εφελκυσμού - Θλίψης - Κάμψης υψηλής ακρίβειας, πλήρως αυτοματοποιημένου ελέγχου και εύκολης λειτουργίας.

Δυναμοκυψέλες με ακρίβεια +/-0.5% έως το 1/1000 της δυναμικότητάς τους βαθμονομημένες κατά EN 7500-1, DIN 51221 ASTM E-4. AFNOR A03-501.

Αυτόματη αναγνώριση δυναμοκυψελών και μηκυνσιομέτρων, με έλεγχο βαθμονόμησής τους.

Προστασία από υπερφόρτιση έως και 800%.

Κοχλίες με προφόρτιση υψηλής πιστότητας για ταχείες και αθόρυβες δοκιμές.

Ακριβής έλεγχος κίνησης της τραβέρσας με σερβοκινητήρα.

Με 10 κανάλια απόκτησης δεδομένων.

Μεγάλο εύρος παρελκομένων δοκιμών εφελκυσμού, θλίψης, κάμψης, διάτμησης, διάρρηξης κ.λ.π.

Λογισμικό ελέγχου δοκιμών εφελκυσμού, θλίψης, κάμψης, διάτμησης, διάρρηξης, ερπυσμού, κυκλικών φορτίσεων, πολλαπλών σταδίων κ.α., στην Ελληνική γλώσσα, με δυνατότητα δημιουργίας και αποθήκευσης απεριόριστου αριθμού μεθόδων δοκιμών, αυτόματη αποθήκευση δεδομένων, εξαγωγή στο MS Word & Excel, δημιουργία αναφορών και στατιστικών αναλύσεων.

Δυναμικότητα (kN)

2.5

3

5

10

20

25

30

50

100

100

150

300

Κάθετος Χώρος (mm)

1170

1170

1275

1275

1275

1240

1240

1180

1300

1200

1200

1300

Διαδρομή Τραβέρσας (mm)

1000

1000

1100

1100

1100

1050

1050

980

1059

900

900

600

Ταχύτητα (mm/min)

0.001-1000

0.001-1000

0.001-2000

0.001-1000

0.001-500

0.001-1000

0.001-1000

0.001-1000

0.001-500

0.001-1000

0.001-600

0.001-1000