Σύστημα Μετρήσεων και Ανάλυσης των Ιδιοτήτων Μεταφοράς Θερμότητας, δειγμάτων Δοκιμών και άλλων ογκωδών θερμομονωτικών υλικών
(Κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 22007-2)

Ένα επιτραπέζιο σύστημα, κατάλληλα μελετημένο και κατασκευασμένο, τόσον για γενικές, (universal), λειτουργικές διεργασίες μετρήσεων ελέγχου και ανάλυσης των ιδιοτήτων μεταφοράς θερμότητας των συντελεστών, θερμικής αγωγιμότητας, (“κ” ή ”λ”), θερμικής διάχυσης (α=κ/pCP), και ειδικής θερμικής χωρητικότητας, (CP), όσον και για μια ευρεία περιοχή υλικών, (universal), στερεών (solids), κονιωδών (powders),  παστοδών/ζυμωδών (pastes), και αφροδών (foams).

Είναι ένα σύστημα σχεδιομελετημένο, ακόμη, και για R&D Υλικών, δειγμάτων βιομηχανικών κατασκευών εξαρτημάτων, μιγμάτων υλικών, δομικών και ογκωδών θερμομονωτικών διαφόρου συστάσεως και μείγματος υλικών, όπως δείγματα:

 • Μιγμάτων Σκυροδέματος και τσιμέντου – Ινωδών Δομών
 • Μετάλλων – Ημιαγωγών – Οξείδια Υψηλής Αγωγιμότητας κ.α. Αγώγιμα δείγματα Σύνθετης Συστάσεως

Ο λειτουργικός διεργασιακός έλεγχος των δειγμάτων, (μετρήσεων &ανάλυσης), επιτελείται, μέσω εγκατεστημένων εργαλείων του λογισμικού, (software), module ισοτροπικού και μονοδιάστατου, με το οποίο είναι εφοδιασμένο το σύστημα, ώστε να παρέχει αυτοματοποιημένες μετρήσεις, παρέχοντας, συγχρόνως, και τον θερμοκρασιακό έλεγχο των εξωτερικών συσκευών, ( συμμετασχόντων στην διαδικασία), και επιπρόσθετα μεταφέρει τα δεδομένα αποτελέσματα σε ένα Η/Υ, (MS Excel), ή άλλου τύπου επεξεργαστή, προς τον σκοπό επιπρόσθετης Διαδικασίας Στατιστικής Ανάλυσης.
Το Module Ισοτροπικού, Μονοδιάστατου λογισμικού, δύναται να επεκτείνεται σε λογισμικό ελέγχου και δοκιμών Ανισοτροπικών δειγμάτων, (μέσω ανισότροπου module), ελαφρών και χαμηλών αγωγιμοτήτων υλικών (χαμηλής πυκνότητας/ xxx).
Ανάλογα των ελεγχόμενων δειγμάτων υλικών, χρησιμοποιείται μια σειρά αισθητηρίων:

 • Kapton – Mica και Τεφλόν

Τεχνικά στοιχεία:

 • Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: 0.01 – 400W/mK
 • Συντελεστής θερμικής διάχυσης: 0.01 – 100mm2/s
 • Συντελεστής ειδικής θερμοχωρητικότητας: μέχρι 5Mj/m3K
 • Χρόνος διάρκειας της δοκιμής 20 – 512sec
 • Αναπαραγωγιμότητα: τυπικά καλλίτερη από 1%
 • Ακρίβεια: καλύτερη από 5%
 • Περιοχή θερμοκρασιών: -50°C έως 750°C (με την χρήση φούρνου, λειτουργίας μέχρι 750°C
 • Κυκλοφορητής: -35°C έως 200°C
 • Τροφοδοσία: 220V/50Hz
 • Διαστάσεις δείγματος, ελάχιστες: 3mm × D =13mm ή τετραγωνικό – 20mm  × D =7mm ή τετραγωνικό