Συσκευή Μέτρησης Των Βασικών Ιδιοτήτων Της Θερμοαγωγιμότητας Θερμομονωτικών Υλικών

Επιτραπέζιου τύπου, απλής, εύχρηστης λειτουργίας και ολιγόλεπτων εργαστηριακών αποτελεσμάτων των ιδιοτήτων της θερμικής αγωγιμότητας, (“kήλ”), και της θερμικής διάχυσης, (α=k/ρ·Cp), δειγμάτων, μετρίου μεγέθους ισοτροπικών υλικών, στερεών, κονιωδών και κολλοειδών (πάστες).

Κατάλληλα μελετημένη και κατασκευασμένη, για διευθέτηση του αισθητήρα, μεταξύ δύο δοκιμίων, ελάχιστων διαστάσεων τετραγώνου 40mm ή κυλίνδρου D=40mm και πάχους 10+10mm, (μεγαλύτερων διαστάσεων δείγμα εύκολα ελέγχεται, χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία).

Οι εργαστηριακές, λειτουργικές διεργασίες ελέγχονται, μέσω ενός λογισιμικού σε περιβάλλον Windows, προηγμένων διεργασιών, με ανάλυση των πειραματικών-εργαστηριακών δεδομένων, (παρέχεται και η δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης, μέσω RS-232 και προσαρμογέα WiFi).

Τεχνικά στοιχεία:

  • Εύρος συντελεστή θερμικής αγωγής: 0.03 – 40W/mK
  • Συντελεστής θερμικής διάχυσης: 0.1 – 20mm2/s
  • Χρόνος πειράματος: 2.5-160s
  • Επαναληψιμότητα: καλύτερη από 3%
  • Ακρίβεια: καλύτερη από 5%
  • Περιοχή θερμοκρασίας: 10°C - 40°C
  • Αισθητήριο: Kapton r=9.9mm