Υγρασιόμετρα

Μετρητής Υγρασίας Στερεών Υλικών

Φορητή ηλεκτρονική συσκευή για την άμεση μέτρηση της περιεκτικότητας υγρασίας σκυροδέματος, πλινθοδομών, ξύλου, γύψου και οπτόπλινθων.

Εφαρμογές: εντοπισμός διαρροών σωλήνων σε τοιχοποιείες και πατώματα, έλεγχος της υγρασίας πριν την προσθήκη επιστρωμάτων ή συγκολλητικών υλικών, εκτίμηση κατάστασης στόκου και ξύλου.

Εύρος μετρήσεων: 0-80.0%.

Διακριτική ικανότητα: 0.1%.

Μετρητής Υγρασίας Άμμου και Συσωματωμάτων

Κατάλληλο για μέτρηση της περιεκτικότητας σε υγρασία, άμμου και συσσωματωμάτων με μέγιστη διάμετρο έως και 25mm.

Προγραμματιζόμενο από το χρήστη για έως και 10 διαφορετικά μίγματα.

Δυνατότητα αποθήκευσης έως και 150 τιμών.

Εύρος μετρήσεων: 0-20%.

Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ μέσω RS-232 για τη μεταφορά δεδομένων και χάραξη γραφικών παραστάσεων.