Συσκευές Ελέγχου Διάβρωσης Οπλισμού Σκυροδέματος

Συσκευή Ανάλυσης της Διάβρωσης Σιδηροπλισμού

Πλήρες εξοπλισμένο και αυτόνομο σύστημα για τον προσδιορισμό του ρυθμού της διάβρωσης οπλισμού σκυροδέματος με πολύ ακριβείς τιμές προς την πραγματικότητα και με δυνατότητες:

  • Χαρτογράφησης του σιδηροπλισμού κατασκευών.
  • Μετρήσεων και ελέγχου σε πολύ υγρό σιδηροπλισμό ακόμη και βυθισμένο στο σκυρόδεμα.
  • Ανάλυσης της καθοδικής προστασίας του συστήματος σιδηροπλισμού.
  • Ανάλυσης των μετρούμενων παραμέτρων και δημιουργίας αναφορών μέσω ειδικού λογισμικού με εφαρμογή Η/Υ.

Γραφική απεικόνιση με φιλική χρήση του interface  των μετρήσεων.
Λογισμικό μεταφοράς δεδομένων σε Η/Υ.
Διατίθεται με διάφορους αισθητήρες, ενσωματωμένη οθόνη LCD 320x240 και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Συσκευή Ελέγχου του Ρυθμού Διάβρωσης Σιδηροπλισμού

Αυτόνομο και φορητό σύστημα με σειρά παρελκόμενων με σκοπό να παρέχει, τουλάχιστον, τις παρακάτω παραμετρικές εργασίες:

Διάβρωση του σιδηροπλισμού πλησίον των αληθών τιμών και μεταξύ των κριτηρίων (Ι<0.2μΑ/cm2 - I μεταξύ 0.2-0.5μΑ/cm2 - Ι μεταξύ 0.5-1μΑ/cm2 και Ι>1μΑ/cm2).

Ρυθμό διάβρωσης και στοιχείο δυναμικών, μέσω αισθητηρίων.

Ειδική αντίσταση του σκυροδέματος στις ατμοσφαιρικές συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, μέσω εδικού αισθητηρίου.

Οι μετρήσεις διάβρωσης να γίνονται ενός 5 λεπτών και μέχρι 100 και να αποθηκεύονται σε Η/Υ για περαιτέρω επεξεργασία.

Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα παρελκόμενα με χωριστές τιμές και ανάλυσης τιμών.

Συσκευή Εντοπισμού Διάβρωσης Σιδηροπλισμού

Σύστημα αυτόνομης λειτουργίας και ελέγχου, σύμφωνα με το πρότυπο ASTM C 876.

Εφοδιασμένο με ηλεκτρόδιο για οριζόντιες και κάθετες μετρήσεις

Συνοδεία αισθητηρίων θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών συνθηκών στην ανάλυση.

Δυνατότητα αποθήκευσης 5000 μετρήσεων.

Με ενσωματωμένη οθόνη LCD 320x240

Συνοδεύεται από λογισμικό πρόγραμμα, ηλεκτρόδια, φορτιστής.

Συσκευή Μέτρησης της Ειδικής Αντίστασης Σκυροδέματος

Κατάλληλη για τη μέτρηση της ειδικής αντίστασης σκυροδέματος προς το σκοπό εκτίμησης της διάβρωσης του σιδηροπλισμού.

Εύρος μετρήσεων: 0.5 - 20K ohms cm.

Διακριτική ικανότητα: ±0.1K ohms cm.

Με ψηφιακές ενδείξεις σε οθόνη LCD 4 1/2 ψηφίων.

Περιλαμβάνει διάταξη δύο αισθητηρίων σε απόσταση 5cm για τοποθέτηση σε βάθος έως 8mm.

Λειτουργία με μπαταρία 9V.