Συσκευή Παρακολούθησης Θερμοκρασίας Σκυροδέματος

Συσκευή παρακολούθησης και καταγραφής της θερμοκρασίας σκυροδέματος συναρτήσει του χρόνου.

Με εσωτερική μνήμη 8000 τιμών και ρυθμό δειγματοληψίας επιλεγόμενο από 1 λεπτό έως 24 ώρες.

Εύρος θερμοκρασίας καταγραφής: -20°C έως 100°C.

Αυτονομία μπαταρίας 30 ημέρες για ρυθμό δειγματοληψίας 30min.

Θερμοζεύγος τύπου Κ, μήκους 1m και ακρίβειας ±1 °C.

Συνοδεία λογισμικού μεταφοράς δεδομένων σε Η/Υ για την γραφική αναπαράσταση της θερμοκρασίας συναρτήσει του χρόνου και τη μεταφορά δεδομένων σε λογιστικά φύλλα ή στο word.