Συσκευές Εντοπισμού Οπλισμού σε Σκυρόδεμα

Συσκευή Εντοπισμού Μετάλλων εντός Σκυροδέματος

Φορητού και εύχρηστου τύπου, κατάλληλη για τον προσδιορισμό της θέσης (απόστασης ή βάθους) και του μεγέθους (διαμέτρου) ράβδων οπλισμού εντός σκυροδέματος, αλλά και χαλκοσωλήνων, καλωδίων ρεύματος και αγωγών, με τη μέθοδο των διννορευμάτων (Eddy Current), σύμφωνα με τα πρότυπα BS1881#204 και  DIN1045.

Χρησιμοποιείται σε φρέσκο, σκληρυμένο, υγρό και ξηρό σκυρόδεμα.

  • Μέγιστο βάθος εντοπισμού: 200mm
  • Προσδιορισμός διαμέτρου αντικειμένου σε μέγιστο βάθος: 115mm
  • Μέγιστο μήκος σάρωσης: 14.6m
  • Έλεγχος πάχους επικάλυψης

Διαθέτει θύρα RS 232 για σύνδεση με Η/Υ και μεταφορά των δεδομένων μέσω λογισμικού (προαιρετικά).

Με προαιρετικό τροχήλατο φορείο σάρωσης για την γραφική απεικόνιση διατομής σκυροδέματος και των θέσεων των μεταλλικών αντικειμένων εντός αυτού.

Συνοδεύεται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία αυτονομίας έως και 6 ωρών συνεχούς λειτουργίας.

Εφοδιασμένη με τα κατάλληλα αισθητήρια, καλώδια, φορτιστή, μνήμη αποθήκευσης των μετρούμενων τιμών.

Φορητή Συσκευή Εντοπισμού Μετάλλων σε Μπετόν

Χρησιμοποιείται σε φρέσκο, σκληρυμένο, υγρό και ξηρό σκυρόδεμα.

  • Μέγιστο βάθος εντοπισμού: 250mm για ράβδο με διάμετρο 36mm.
  • Βαθμονόμηση για διαμέτρους 3/8" έως 1 3/8"

Με γνωστή τη διάμετρο της ράβδου οπλισμού, υπολογίζει το πάχος της επικάλυψης του σκυροδέματος.

Διαθέτει θύρα RS 232 για σύνδεση με Η/Υ και μεταφορά των δεδομένων μέσω λογισμικού (προαιρετικά).

Εφοδιασμένη με αισθητήρα, καλώδια, φορτιστή, μνήμη αποθήκευσης των μετρούμενων τιμών και μπαταρία επαναφορτιζόμενη αυτονομίας τεσσάρων ωρών.