Συσκευές Υπερήχων Σκυροδέματος

1. Συσκευή Ελέγχου Σκυροδέματος με Υπέρηχους

Φορητή (μικρούς βάρους), κατάλληλη για τον εντοπισμό με ακρίβεια κενών, ρωγμών, ασυνεχειών και εν γένει ανομοιογενειών εντός του σκυροδέματος, καθώς επίσης, και για τη συσχέτιση της αντοχής του σκυροδέματος με πρότυπα αντοχής.

Εφαρμόζεται, επίσης, σε τοιχοποιίες, πλάκες, υδροηλεκτρικές δομές, προκατασκευασμένες και προεντεταμένες δοκούς, κολώνες, λίθους, κεραμικά υλικά, καθώς και σε ξύλο για έλεγχο φθοράς και σήψης.

Οι δοκιμές ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα ASTM C-597 και BS 1881-203.

Δυνατότητα μέτρησης του συντελεστή ελαστικότητας με επιπλέον αισθητήρες και του λόγου Poisson.

Λειτουργία εντός των ορίων 25-500KHz αναλόγως της κεφαλής, με ευαισθησία δέκτη 250μV (30kHz-100kHz), χρονομέτρησης 0.1-6553μsec, ακρίβειας 0.1μsec και θερμοκρασιακά όρια από 0-50°C.

Διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη LCD 320x240 και μνήμη 1800 μετρήσεων.

Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.

Προαιρετικά θύρα RS232 και λογισμικό μεταφοράς δεδομένων και ελέγχου σε Η/Υ, σχεδιασμένο για να διευκολύνει την ερμηνεία του μεγάλου όγκου αποτελεσμάτων. Με το λογισμικό είναι, επίσης δυνατός ο έλεγχος της συσκευής στο εργαστήριο και ιδιαίτερα για εφαρμογές ανάλυσης των ιδιοτήτων των υλικών σε θέρμανση και ψύξη. Τα αποτελέσματα μπορούν να μεταφερθούν και σε προγράμματα υπολογιστικών φύλλων (π.χ. excel).

 

2. Συσκευή Προσδιορισμού της Συχνότητας Συντονισμού Σκυροδέματος

Εργαστηριακή ερευνητική συσκευή μέτρησης της συχνότητας συντονισμού του σκυροδέματος, προς το σκοπό υπολογισμού:

  • του μέτρου ελαστικότητας του Young
  • του συντελεστή ακαμψίας και
  • του λόγου Poisson

Οι συχνότητες με τα αντίστοιχα φάσματα τους και τα παραμετρικά αποτελέσματα με μετασχηματισμό Fourier, αποθηκεύονται και μεταφέρονται σε Η/Υ για επεξεργασία, σύγκριση και συμπεράσματα με τη χρήση ειδικού λογισμικού.

Κατάλληλη για τον χαρακτηρισμό της ποιοτικής υποβάθμισης του σκυροδέματος έπειτα από καταστάσεις επιταχυνόμενης ψύξης και διεργασιών κύκλων παγόλυσης και αντίξοων συνθηκών εν γένει, μέσω προσδιορισμού της καμπτικής συχνότητας συντονισμού, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ASTM C-215 και C-666.

Κατάλληλη για κυλινδρικά δείγματα σκυροδέματος διαμέτρου έως και 150mm και μήκους μέχρι 700mm.

Εύρος συχνοτήτων: 10Hz-40kHz.

Ευαισθησία επιταχυνσιομέτρου: 9.60 mV/g.

4 διαφορετικές συχνότητες λειτουργίας.

3. Συσκευή Ελέγχου Πάχους και Ποιότητας Σκυροδέματος

Φορητού τύπου, κατάλληλη για μη καταστροφικούς ελέγχους σύμφωνα με το πρότυπο ASTM C 1383 με εφαρμογές σε οδούς και σε καταστρώματα γεφυρών για τον ακριβή προσδιορισμό του πάχους σκυροδέματος, όπως επίσης και του εντοπισμού κενών και ασυνεχειών σε δοκούς, πλάκες και υποστυλώματα σκυροδέματος, και ακόμη σε τοιχοποιίες χωρίς επηρεασμό από την παρουσία οπλισμού.

Χρησιμοποιείται η μέθοδος κρούσεως και δι' αυτής η διάδοση του μηχανικών κυμάτων ήχου χαμηλής συχνότητας.

Φέρει ενσωματωμένη οθόνη γραφικών 320x240, για γρήγορη ανάλυση των αποτελεσμάτων στο πεδίο.

Διαθέτει τη δυνατότητα αποθήκευσης 200 ελέγχων.

Προαιρετικό λογισμικό για μεταφορά και ανάλυση δεδομένων σε Η/Υ.

Παρέχεται με όλα τα αναγκαία παρελκόμενα για τους προοριζόμενους ελέγχους, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και φορτιστή.