Σύστημα Προσδιορισμού Χλωριούχων Σκυροδέματος

Σύστημα κατάλληλο για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των ιόντων χλωρίου σε δοκίμια σκυροδέματος, σε εύρος 0.002%-2%.

Για τη δοκιμή απαιτούνται 3g δείγματος, τα οποία διαλύονται σε 20ml διαλύματος εκχύλισης γνωστής περιεκτικότητας σε οξύ. Τα ιόντα χλωρίου αντιδρούν με το οξύ του διαλύματος εκχύλισης σε μία ηλεκτροχημική αντίδραση.

Το ηλεκτρόδιο, με τον ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας, εισάγεται στο διάλυμα και σε συνδυασμό με τη φορητή συσκευή, η μετρούμενη τάση μετατρέπεται σε συγκέντρωση χλωριούχων.

Η συγκέντρωση χλωριόντων απεικονίζεται στην οθόνη του οργάνου ως % κ.β.

Το σύστημα περιλαμβάνει:

  • 12 φιαλίδια διαλυμάτων εκχύλισης των 20ml, γνωστής συγκέντρωσης σε οξύ.

  • 5 φιαλίδια έγχρωμων διαλυμάτων βαθμονόμησης.

  • Φορητή ψηφιακή συσκευή ανάγνωσης των αποτελεσμάτων.

  • Ηλεκτρόδιο με αντιστάθμιση θερμοκρασίας.

  • Βαλίτσα μεταφοράς.