Αντιδραστήρια Ανίχνευσης Ενανθράκωσης Σκυροδέματος

Οικονομική, γρήγορη και εύκολη χρωστική δοκιμή προσδιορισμού της ύπαρξης ενανθράκωσης σε δείγματα καρότων σκυροδέματος.

Η ενανθράκωση αποτελεί μία από τις δύο κυριότερες αιτίες διάβρωσης του χάλυβα στο σκυρόδεμα.
Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) της ατμόσφαιρας ή το διαλυμένο στο νερό της βροχής αντιδρά με το υδροξείδιο του ασβεστίου Ca(OH)2 στο σκυρόδεμα, παράγοντας ανθρακικό ασβέστιο, με συνέπεια την εξουδετέρωση της αρχικής αλκαλικότητας και τη διάβρωση του σιδηροπλισμού.

Το αντιδραστήριο εφαρμόζεται στο δείγμα σκυροδέματος και το χρωματίζει ροζ εάν δεν υφίσταται πρόβλημα ενανθράκωσης. Διαφορετικά, το δείγμα παραμένει αχρωμάτιστο, υποδεικνύοντας το χαμηλό pH του μπετόν.

Η ποσότητα του αντιδραστηρίου (200ml) επαρκεί για 100 περίπου δοκιμές.