Μετρητής προσδιορισμού περιεκτικότητας αέρα σε φρέσκο ανάμικτο σκυρόδεμα

ους, για τον προσδιορισμό της % περιεκτικότητας σε αέρα του φρέσκου / ανάμικτου σκυροδέματος, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ASTM C-173, C-231 και AASHTO T152.

Μέθοδοι μέτρησης βάσει της πίεσης του αέρα, με ογκομέτρηση ή με βαθμονομημένο κύλινδρο.

Στιβαρής κατασκευή, εύκολη στη χρήση.

Πλήρεις με όλα τα αναγκαία παρελκόμενα.