Αντιδραστήρια Aνίχνευσης Aντίδρασης ASR

Οικονομική, γρήγορη και εύκολη χρωστική δοκιμή ανίχνευσης της αντίδρασης ASR σε δείγματα καρότων σκυροδέματος.

Τα αλκάλια του τσιμέντου αντιδρούν με το διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) των αδρανών υλικών μέσω της αντίδρασης ASR, με αποτέλεσμα να παράγονται ζελατινοειδείς ενώσεις, οι οποίες βαθμιαία διογκώνονται, λόγω της υγρασίας των πόρων, προκαλώντας τάσεις και ρηγματώσεις των αδρανών, με τελική συνέπεια την καταστροφή του σκυροδέματος.

Τα αντιδραστήρια ASR παρέχουν τη δυνατότητα ανίχνευσης της παρουσίας αυτών ζελατινοειδών ενώσεων και επομένως, της φθοράς του σκυροδέματος από την αντίδραση ASR.

Περιλαμβάνονται δύο αντιδραστήρια για τα κατιόντα που βρίσκονται στις ζελατινοειδείς ενώσεις που προέρχονται από την αντίδραση ASR. Το ένα αντιδραστήριο ανταλλάσσει κατιόντα νατρίου με καλίου στη γέλη ASR και προκαλεί κίτρινη χρώση, ενώ το δεύτερο με τα κατιόντα ασβεστίου της γέλης προκαλώντας ροζ χρώση.

Η δοκιμή πραγματοποιείται με εφαρμογή δύο αντιδραστηρίων στο δείγμα και απομάκρυνση της περίσσειας. Η τελική χρώση του δοκιμίου υποδεικνύει την έκταση της φθοράς: κίτρινη χρώση αντιστοιχεί σε φθορά που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, ενώ ροζ αντιστοιχεί σε προχωρημένη φθορά.