Σύστημα Αντοχής Σκυροδέματος σε Θλίψη και Κάμψη

Μηχανή Θλίψης Σκυροδέματος (Πρέσσα Σκυροδέματος)

Σύγχρονης Τεχνολογίας επιδαπέδιου τύπου 2000kN ή 3000kN, στιβαρής κατασκευής για τον προσδιορισμό της αντοχής σε θλίψη δομικών υλικών και ιδιαίτερα για τον ποιοτικό έλεγχο δειγμάτων σκυροδέματος, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 51220 και προαιρετικά ΕΝ 12390-4, ακριβείας κλάσης 1 κατά DIN EN ISO 7500-1.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Πλήρως αυτοματοποιημένη μηχανή με μικροεπεξεργαστή και σερβοϋδραυλικό έλεγχο κλειστού βρόγχου.
 • Συμπαγές και στιβαρής κατασκευής τετρακόλωνο πλαίσιο φόρτισης, πιστοποιημένο κατά ΕΝ 12390-4 annex A.
 • Μνήμη 99 προγραμμάτων δοκιμών.
 • Απεικόνιση δύο επιλεγόμενων τιμών (π.χ. φορτίου και αντοχής).
 • Ιδιαίτερα απλή στον προγραμματισμό και χρήση.
 • Έλεγχος ταχύτητας δοκιμής εξαρτώμενη από το φορτίο δοκιμής.

Περιλαμβάνει:

 • Πλαίσιο μεταλλικής κατασκευής, τετρακόλωνου και ολόσωμου συμπαγούς τύπου, στιβαρής δομής, υψηλής ακαμψίας, σε κάθετες και πλευρικές παραμορφωτικές τάσεις, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του φορτίου, από υλικά μη υφιστάμενα μόνιμες παραμορφώσεις - (μέγιστη παραμόρφωση 1,0 mm, στο μέγιστο φορτίο των 3000 ΚΝ).
 • Πλάκες συμπίεσης (σκληρότητας, τουλάχιστον HRC55, κατά ISO 6507-1 και επιπεδότητα της τάξεως των 0.03 mm), εκ των οποίων η κίνηση της άνω πλάκας να εδράζεται κατά τρόπο, ώστε να παρέχει δυνατότητα περιφερειακής κλίσης 3ο, ενώ της κάτω να είναι κοχλιωτής (κίνησης), για το κεντράρισμα των δοκιμίων, με κεντρικό δακτύλιο 155 mm, περίπου, επί του οποίου εφαρμόζεται το δοκίμιο (δοκίμια : κυβικά ακμής 10cm, 15cm ή 20cm, κυλινδρικά διαμέτρου 15cm και ύψους 30cm ή και άλλα).
 • Έμβολο με ειδική κατεργασία σκλήρυνσης και έμβολο / κύλινδρος με ειδική κατεργασία φινιρίσματος.
 • Μονάδα παροχής ελαίου 6l με σερβοβαλβίδα, υδραυλικά στοιχεία, ελαιοαντλία 1.4l/min, εγκατεστημένα στη βάση του πλαισίου.
 • Βάση ελέγχου στο δεξί μέρος με ενσωματωμένη τροφοδοσία.
 • Προστατευτικό περίβλημα από υψηλής αντοχής πλαστικό υλικό, με εμπρόσθια θύρα και ηλεκτρικό κλείδωμα.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Απόσταση μεταξύ των κολώνων: 355 mm (δεξιά / αριστερά) και 255 mm (εμπρός / πίσω), με διάμετρο  κολώνων 120 mm.
 • Διάμετρος των πλακών συμπιέσεως 300 mm. Ορθογωνικές πλάκες θλίψης 320x320 και 320x520mm ύψους 75mm.
 • Απόσταση μεταξύ των πλακών 340 mm, με δυνατότητα, μειώσεως μέχρι 275 mm (για ειδικές περιπτώσεις δοκιμίων).
 • Παραλληλία πλακών με ανοχή 0.05, περίπου.
 • Διαδρομή εμβόλου 65 mm, ελεγχόμενη από διακόπτες ασφαλείας, διαμέτρου 290 mm περίπου, με εφαρμογή μεγίστης πίεσης 450 bar στα 2000/3000 kN.
 • Τραχύτητα (Ra) 0.4μm μέχρι 3.2 μm.
 • Ρυθμός επιβολής φορτίου : επιλεγόμενος από 0.1 – 100kΝ/s.

Σύστημα Κάμψης Δοκών Σκυροδέματος

 Η μηχανή σχεδιασμένη για την πραγματοποίηση δοκιμών σε κάμψη, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 51220; EN ISO 7500-1, EN 12390-5

Δύο κολωνών, στιβαρής κατασκευής, κλειστού φορτιζόμενου σκελετού, σταθερών των άνω και κάτω μερών,. 

Εφοδιασμένο με υδραυλικό ενεργοποιητή, με ολοκληρωμένη ενεργειακή επιστροφή.

Με μηχανισμό τριών (3) Σημείων Κάμψης, με απόσταση, μεταξύ των υποστηριγμάτων, συνεχώς ρυθμιζόμενη στην κάτω σταυροκεφαλή.

Τεχνικά Στοιχεία

 • Μέγιστο φορτίο : 100 kΝ ή 200kN ή 300kN, μετρούμενο με δυναμοκυψέλη.
 • Διαδρομή εμβόλου : 250 mm.
 • Ρυθμιζόμενος άνω άκμονας.
 • Ρυθμιζόμενοι κάτω άκμονες, κατά το άνοιγμα : 100 – 900mm, περίπου, για κάμψη τριών σημείων.
 • Απόσταση μεταξύ κολωνών : 1200mm.
 • Μήκος αιχμής των στηριγμάτων : 505 mm, τουλάχιστον.
 • Διάμετρος της αιχμής των υποστηριγμάτων : 20 mm, περίπου.
 • Κάθετο ύψος : 250 mm, περίπου (Στηρίγματος Κάμψης / Καμπτικού Αιχμής).
 • Εξαρτήματα, για κάμψη τεσσάρων σημείων.
 • Εξαρτήματα μέτρησης συνολικής μετατόπισης.

Σύστημα Ελέγχου

Πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου, παρακολούθησης, μετρήσεων και επεξεργασίας δεδομένων, για όλες τις μηχανές δοκιμών δομικών υλικών, με δυνατότητα σύνδεσης έως και τριών διαφορετικών σκελετών μηχανών, διασύνδεση με Η/Υ, πλήρως επεκτάσιμο με επιπλέον εφαρμογές λογισμικού και με δυνατότητα αποθήκευσης έως και 100 μεθόδων δοκιμών.