Βασιλοτροφία

  1. Εμβολιαστήρι
  • Από ανοξείδωτο χάλυβα.
  • Με μεγεθυντικό φακό.

 

  1. Γυαλιά Εμβολιασμού
  • Με ενσωματωμένη πηγή φωτισμού led.
  • 4 φακοί 1.2x, 1.8x, 2.5x, 3.5x.

  

  1. Μονάδα Βασιλοτροφίας
  • Περιλαμβάνει κουτί γέννας, τεχνητά κελιά, βάσεις κελιών και στηρίγματα των βάσεων των κελιών.

  

  1. Μήτρα κέρινων κελιών
  • Για την παραγωγή κέρινων κελιών