Εκπαιδευτικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Ισχύος

Σειρά Πειραματικών Ασκήσεων

 1. Βασικές Μετρήσεις και χαρακτηριστικά των SCR και TRIAC:
  (Basic Measurements and Characteristics of SCR and TRIAC)

Μέτρηση τάσης τριφασικής πηγής – Ψηφιακός παλμογράφος και διαφορικός ενισχυτής – Χαρακτηριστικά SCR και TRIAC και μετρήσεις.

 1. Μονοφασικοί Ανορθωτές και Ελεγκτής τάσης AC (AC—›DC, AC—›AC)
  (Single-Phase Rectifiers and AC Voltage controller)

Μετρήσεις παλμού σκανδαλισμού – Μονοφασικός ρυθμιζόμενος και μη ρυθμιζόμενος ανορθωτής απλής και πλήρους ανόρθωσης – Μονοφασικός συμμετρικός και ασύμμετρος ημιρυθμιζόμενος ανορθωτής πλήρους ανόρθωσης – Μονοφασικός ημιρυθμιζόμενος και πλήρως ρυθμιζόμενος ελεγκτής τάσης AC.

 1. Τριφασικοί Ανορθωτές και Ελεγκτής Τάσης AC. (AC—›DC, AC—›AC)
  (Three-Phase Rectifiers and AC Voltage Controller)

Τριφασικός Ρυθμιζόμενος και μη ρυθμιζόμενος Ανορθωτής απλής και πλήρους ανόρθωσης – Τριφασικός ημιρυθμιζόμενος και πλήρως ρυθμιζόμενος ελεγκτής τάσης AC.

 1. Ρυθμιζόμενος διακόπτης συνεχούς ρεύματος (DC—›DC)
  (DC Choppers)

Χαρακτηριστικά IGBT και μετρήσεις – ελεγκτής DC PWM – DC κατατμητής DC ενός, δύο και τεσσάρων τεταρτημορίων - chopper DC SCR.

 1. Μετατροπείς (AC—›DC—›AC)
  (Inverters (AC—›DC—›AC)

Μονοφασικός και τριφασικός ελεγκτής PWM – Μονοφασικός και τριφασικός μετατροπέας.

 1. Εφαρμογές των Ηλεκτρονικών Ισχύος
  (Power Electronics Applications)

Μετρήσεις χαρακτηριστικών ισχύος MOSFET – Τροφοδοτικά μεταγωγής ανύψωσης και υποβιβασμού τάσης – Τροφοδοτικό μεταγωγής Flyback – Ηλεκτρονικό Ballast

 

Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός του Συστήματος

1. Τροφοδοτικό DC

Με κυκλώματα προστασίας από βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση και υπερφόρτιση ρεύματος, ονομαστικής εξόδου ±15V/2A, με ενδεικτικά LED, τροφοδοσίας 220V/50Hz.

2. Τροφοδοτικό DC

Με δύο εξόδους 0-40V/3A και 0-20V/6A, προστασία υπερφόρτισης, τροφοδοσίας 220V/50Hz.

3. Γεννήτρια Αναφοράς

Εύρος Vc: 0V έως +10V, -10V έως +10V, γραμμικής κλίμακας 0-100%, με απεικονιση της τάσης ελέγχου Vc και τροφοδοσία λειτουργίας ±15V.

4. Διαφορικός Ενισχυτής

Εφοδιασμένος με 4 κανάλια εισόδου/εξόδου, τάσης εξόδου max. 10Vp, μέγιστη τιμή μετρούμενης τάσης/συχνότητας 700Vp/200kHz, εύρος τάσεων εισόδου 500V/100V/ 10V, με ακροδέκτες BNC για παλμογράφο και 4mm για σύνδεση στα υπόλοιπα μέρη του συστήματος. Τροφοδοσία 220V/50Hz.

5. Μορφοτροπέας Ρεύματος

Με αισθητήρα Hall, μέτρησης συχνότητας έως 200kHz και ρεύματος έως 20Ap/10Ap/1Ap (έξοδος 10V). Με ένδειξη υπερέντασης. Τροφοδοσία 220V/50Hz.

6. Ελεγκτής Τριφασικής Γωνίας

Έξοδος μονού ή συνεχούς παλμού για οδήγηση έως και 6 θυρίστορ, με γωνία σκανδαλισμού 0-180°, γωνία ανόρθωσης 0-90°, σήμα εισόδου 0-10VDC. Τροφοδοσία λειτουργίας ±15V.

7. Μετρητής RMS

Εύρη μετρήσεων 3/10/30/100/300/1000V, 0.1/0.3/1/3/10/30A, RMS AC+DC (συνολική τιμή RMS), RMS AC (ripple RMS), AV AC+DC (μέση αριθμητική τιμή), ακριβείας 2%, με προστασία υπερφόρτισης, οθόνη LED, τροφοδοσίας 220V/50Hz.

8. Μετρητής Ισχύος 30kW

Εύρη μετρήσεων 0.3W-30kW, I=0.1/0.3/1/3/10/30A rms, V=3/10/30/100//300/1000V rms, ακρίβειας 2%. Συχνότητα 0-20kHz. Με προστασία υπερέντασης και υπέρτασης, τροφοδοσίας 220V/50Hz.

9. Ωμικό Φορτίο

Επιτραπέζιο, τριών φορτίων αντίστασης, η κάθε μία 100Ω, ονομαστικής έντασης ρεύματος 2.5A και ισχύος 625W.

10. Ωμικό Φορτίο

Δύο Αντιστάσεων 5-50Ω/120W και 10-100Ω/120W, με προστασία υπερφόρτισης

11. Επαγωγικό Φορτίο

Επιτραπέζιο, 50mH x2 / 200mH, ονομαστικής έντασης 2Α

12. Τροφοδοτικό μεταγωγής Flyback

Σημείο Δοκιμής: σήματα ανατροφοδότησης ρεύματος και τάσης, έλεγχος μεταγωγής σήματος εξόδου IC κ.α. Συχνότητα μεταγωγής έως 40kHz. Τάση εισόδου 95-250VAC, τάση εξόδου 12-15VDC. Διάταξη μεταγωγής MOSFET.

13. Τροφοδοτικό Ανύψωσης Τάσης

Σημείο Δοκιμής: σήματα ανατροφοδότησης ρεύματος και τάσης, έλεγχος μεταγωγής σήματος εξόδου IC κ.α. Συχνότητα μεταγωγής > 40kHz. Τάση εισόδου 10-16VDC, τάση εξόδου 18-30VDC. Διάταξη μεταγωγής MOSFET.

14. Τροφοδοτικό Υποβιβασμού Τάσης

Σημείο Δοκιμής: σήματα ανατροφοδότησης ρεύματος και τάσης, έλεγχος μεταγωγής σήματος εξόδου IC κ.α. Συχνότητα μεταγωγής > 40kHz. Τάση εισόδου 17-30VDC, τάση εξόδου 10-15VDC. Διάταξη μεταγωγής MOSFET.

15. Τροφοδοτικό Ανύψωσης/Υποβιβασμού Τάσης

Σημείο Δοκιμής: σήματα ανατροφοδότησης ρεύματος και τάσης, έλεγχος μεταγωγής σήματος εξόδου IC κ.α. Συχνότητα μεταγωγής > 40kHz. Τάση εισόδου 20-30VDC, τάση εξόδου 25-30VDC. Διάταξη μεταγωγής MOSFET.

16. Λυχνία Φθορισμού με Ηλεκτρονικό Ballast

Συχνότητα μεταγωγής 10kHz, τάση εισόδου 220VAC, λυχνία μήκους 35cm/10W, έξοδος 2A (max). Διάταξη μεταγωγής BJT. Έλεγχος: πολυδονητής αυτοδιεγειρόμενης ανάδρασης ημίσειας γέφυρας

17. Σετ Οδήγησης IGBT

Τάση εισόδου 20-300VDC, τάση εξόδου 20-300Vp, διάταξη εξόδου IGBT 800V/60Α, προστασία ρεύματος

18. Γεννήτρια DC PWM

Γεννήτρια Τριγωνικού σήματος (φέρουσα), πλάτους 0-10V ή -10V έως +10V, συχνότητας 1kHz, 10kHz, 15kHz. Γεννήτρια σήματος PWM και γεννήτρια ημιτονοειδούς κυματομορφής. Τροφοδοσία λειτουργίας ±15VDC.

19. Μονοφασικός Ελεγκτής PWM

Γεννήτρια Τριγωνικού σήματος (φέρουσα), πλάτους 0-10V ή -10V έως +10V, συχνότητας 5kHz, 10kHz, 20kHz. Γεννήτρια σήματος PWM και γεννήτρια ημιτονοειδούς κυματομορφής. Τροφοδοσία λειτουργίας ±15VDC.

20. Τριφασικός Ελεγκτής PWM

Γεννήτρια Τριγωνικού σήματος (φέρουσα), πλάτους 0-10V ή -10V έως +10V, συχνότητας 5kHz, 10kHz, 20kHz. Γεννήτρια σήματος PWM και γεννήτρια ημιτονοειδούς κυματομορφής. Τροφοδοσία λειτουργίας ±15VDC.

21. Τριφασικός Ανορθωτής και Φίλτρο

Μονοφασική ή τριφασική είσοδος 20-220VAC, με χωρητικό και επαγωγικό κύκλωμα φίλτρου. Τάση εξόδου 28-310VDC/10A max.

22. Μετατροπέας Γενικών Χρήσεων

Είσοδος σημάτων TTL(6x)> 2.5μs, μονοφασική ή τριφασική είσοδος 20-220VAC, διάταξη ισχύος εξόδου IGBT 800V/50Α, ισχύς εξόδου 220V/1.5kV.

23. Δίοδος Ισχύος

Ονομαστικής τάσης 1200V, ονομαστικής έντασης 40Α.

24. Σετ Ασφαλειών

Τρεις ασφάλειες τύπου D, 500V/6A.

25. Θυρίστορ

Ονομαστικής τάσης 800V, ονομαστικής έντασης 10Α.

26. Σετ SCR/TRIAC

SCR 800V/16A, TRIAC 600V/12A. Φορτίο λυχνίας 2x24V/10W, επαγωγικό φορτίο 50mH/1A (με διακοπτες), τροφοδοσία 220V/50Hz.

27. Σετ MOSFET/IGBT

IGBT 800V/50A, MOSFET 100V/48A. Φορτίο λυχνίας 2x24V/10W, επαγωγικό φορτίο 50mH/1A (με διακοπτες), τροφοδοσία DC+15V.

28. Σετ SCR DC Chopper

Τάση λειτουργίας ±15V/0.4A, τάση εισόδου 50V-300VDC, ένταση εξόδου 5Α, συχνότητα chopper 220-280Ηz, εξωτερική είσοδος 0-10VDC.

29. Μετασχηματιστής Απομόνωσης

Ονομαστικής ισχύος 1.5kVA, τριφασική τάση εξόδου 4W, συνδεσμολογία Υ, έξοδος τάσης γραμμής 110/164/190/220V. Είσοδος 220VAC, 3ph.

30. Μετασχηματιστής Συστήματος

Ονομαστικής ισχύος 1.5kVA, πρωτεύον εξαρτώμενο από την τάση του δικτύου, δευτερεύων 220VAC/3ph.
*Απαιτείται εάν ο χώρος δεν διαθέτει τριφασική παροχή 220V

31. Τριφασικό Τροφοδοτικό

Τάση λειτουργίας 220VAC, 3ph, 50Hz. Ονομαστική έξοδος 220VAC, 3ph, 10Α, με κυκλώματα προστασίας και ένδειξη θερμοκρασίας.

32. Μαγνητική Πέδη

Τροφοδοσίας 220VAC, αερόψυκτη, ροπή πέδησης ~10Nm, με θερμικό διακόπτη και αναολογικές εξόδους ροπής, ταχύτητας, ισχύος.

33. Ελεγκτής Πέδης

Με οθόνη LCD, απεικόνισης ροπής, ταχύτητας, ισχύος, τάσης, έντασης ρεύματος. Έλεγχος ανοικτού και κλειστού βρόγχου(σταθερής ροπής ή ταχύτητας), με ανίχνευση βλαβών, σύνδεση με Η/Υ και λογισμικό πρόγραμμα μεταφοράς, παρακολούθησης και επεξεργασίας των δεδομένων.

34. Μηχανή DC Μόνιμου Μαγνήτη

Λειτουργία ως κινητήρας και ως γεννήτρια. Χαρακτηριστικά ονομαστικής λειτουργίας ως κινητήρας: 180VDC/2.7Α/2500rpm/0.4kW.

35. Τριφασικός Κινητήρας Βραχυκυκλωμένου Δρομέα

Χαρακτηριστικά ονομαστικής λειτουργίας: Δ220VAC/1.4Α/1420rpm/0.3kW, συντελεστής ισχύος 0.82.