Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός > Ηλεκτρονικής> Λογικά Κυκλώματα>
Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός > Ηλεκτρονικής> Ηλεκτρονικά>

Σύστημα Κατανόησης Ψηφιακής Λογικής

Είναι ένα εκπαιδευτικό-πειραματικό σύστημα, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να πληροί τις απαιτήσεις της εκτέλεσης πειραμάτων για μελέτη και κατανόηση της αρχής λειτουργίας και της λειτουργία της βασικής λογικής των βασικών λογικών πυλών και διάφορων λογικών κυκλωμάτων.
Οι φοιτητές/μαθητές μπορούν να εξερευνήσουν μια μεγάλη ποικιλία ηλεκτρονικών εννοιών κάνοντας συνδέσεις στην ενσωματωμένη πλακέτα λογικών κυκλωμάτων. Οι λειτουργίες των πυλών περιγράφονται στο κάλλυμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Ενσωματωμένη τροφοδοσία DC:
    • +5V,10A
    • Από +3V έως +15V, 500mΑ
    • Από -3V έως -15V, 500mΑ
  • Duty cycle: 50%, TTL Output
  • Παλμικοί: 2
  • Διακόπτες Data: 8