Εκπαιδευτική Συσκευή Breadboard Σχεδίασης Λογικών Κυκλωμάτων

Σχεδιασμένη κατάλληλα για την κατανόηση των βασικών αρχών της θεωρίας των λογικών κυκλωμάτων.

Περιλαμβάνει έξι (6) διαφορετικά είδη λογικών πυλών: AND, OR, NAND, NOR, NOT, πηγές τάσης ±5V, ±15V με προστασία βραχυκυκλώματος, γεννήτρια παλμών με τάση εξόδου +5V και χρονικό βήμα 1s-0.1s-0.01s, διακόπτες HI/LO, ενδείξεις LED και πλακέτα τοποθέτησης εξαρτημάτων (breadboard) χωρίς κολλήσεις, με 1896 σημεία σύνδεσης.