Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός > Ηλεκτρονικής> Λογικά Κυκλώματα>
Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός > Ηλεκτρονικής> Ηλεκτρονικά>

Πλατφόρμα Ανάπτυξης Κυκλωμάτων VLSI

Εκπαιδευτικό σύστημα, επιτραπέζιου φορητού τύπου, μικρών διαστάσεων, αυτόνομης και ολοκληρωμένης λειτουργίας, με σκοπό την εκμάθηση σχεδιασμού κυκλωμάτων VLSI. Ενδεικτικά προσφέρονται για μελέτη τα παρακάτω:

 • Λογικές πύλες και άλγεβρα Boole
 • Πολυπλέκτες – αποπολυπλέκτες
 • Κωδικοποιητές – αποκωδικοποιητές
 • Κωδικοποιητές προτεραιότητας
 • Γεννήτρια περιττής/άρτιας ισοτιμίας
 • Latches & Flipflop
 • Καταχωρητές ολίσθησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Ενσωματωμένο τροφοδοτικό DC
 • LCD display
 • 7 Segment 4 ψηφίων
 • Push buttons
 • LEDS
 • DIP switches
 • Πληκτρολόγιο
 • VGA, PS2, USB, DAC, ADC interface