Συσκευή Κατανόησης των Χαρακτηριστικών των DIAC, TRIAC & SCR

Επιτραπέζιου φορητού τύπου, μικρών διαστάσεων, αυτόνομης και ολοκληρωμένης λειτουργίας, για την πραγματοποίηση μιας ευρείας σειράς πειραμάτων, με σκοπό την κατανόηση της συμπεριφοράς των DIAC, TRIAC & SCR.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Ενσωματωμένο τροφοδοτικό +15, +35, -35 V
  • Βολτόμετρο και αμπερόμετρο
  • Πλακέτα δοκιμών
  • Ποτενσιόμετρο
  • Αντιστάσεις

Πειραματικές δυνατότητες:

  • Μελέτη και σχεδίαση κυματομορφής V-I του DIAC και του TRIAC, σε ορθή και ανάστροφη πόλωση
  • Μελέτη και σχεδίαση κυματομορφής V-I του SCR
  • Μελέτη της τάσης αποκοπής και της συμμετρίας του DIAC
  • Μελέτη του ρεύματος σκανδαλισμού, ρεύματος συγκράτησης και ρεύματος μανδάλωσης του TRIAC και του SCR