Πλατφόρμα Ανάπτυξης Συστοιχίας Επιτόπια Προγραμματιζόμενων Πυλών (FPGA)

Εκπαιδευτικό σύστημα, επιτραπέζιου φορητού τύπου, μικρών διαστάσεων, αυτόνομης και ολοκληρωμένης λειτουργίας, με σκοπό την εκμάθηση σχεδιασμού κυκλωμάτων FPGA. Ενδεικτικά προσφέρονται για μελέτη τα παρακάτω:

 • Βασικές πύλες
 • Πολυπλέκτες – αποπολυπλέκτες
 • Κωδικοποιητές – αποκωδικοποιητές
 • Αριθμητικές και λογικές μονάδες
 • Έλεγχος φωτεινού σηματοδότη

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Συμβατό με 15 Πινακίδες εφαρμογών (προαιρετικά)

Ενδεικτικές πινακίδες:

 • Analog to Digital
 • Digital to Analog
 • Traffic Light Controller
 • Relay Control
 • Stepper Motor
 • Input/Output ports
 • Ενσωματωμένο τροφοδοτικό DC