Εκπαιδευτικοί Μετασχηματιστές Μονοφασικοί - Τριφασικοί

Μονοφασικός Μετασχηματιστής

 • Πρωτεύον / δευτερεύον: 230 / 110V
 • Πρωτεύον: 2x115V AC
 • Δευτερεύον: 2x55V AC
 • Ισχύς: 300VA ή 1kVA ή 3kVA (κατ' επιλογή)
 • Συχνότητα: 50-60Hz
 • Πολλαπλές δυνατότητες συνδέσεως με διαχωρισμό των τυλιγμάτων

Τριφασικός Μετασχηματιστής

 • Πρωτεύον: 3x400V (3 x 2 x 115V)
 • Δευτερεύον: 3x230V (3 x 2 x 66.5V)
 • Ισχύς: 300VA ή 1kVA ή 3kVA (κατ' επιλογή)
 • Συχνότητα: 50-60Hz
 • Πολλαπλές δυνατότητες συνδέσεως με διαχωρισμό των τυλιγμάτων
 • Σύνδεση πρωτεύοντος/δευτερεύοντος τυλίγματος: Yy, Dy, Dd, Yz, Dz

 

Πειραματικές Ασκήσεις Μετασχηματιστών

 • Μελέτη των παραμέτρων σε πλήρη και ισοδύναμα κυκλώματα
 • Λειτουργία μετασχηματιστή χωρίς φορτίο
 • Λειτουργία μετασχηματιστή στο δοκιμαστικό βραχυκύκλωμα
 • Λειτουργία μετασχηματιστή με φορτίο (R, L, C)
 • Προσδιορισμός βαθμού απόδοσης μετασχηματιστή
 • Παραλληλισμός μετασχηματιστών
 • Συνδεσμολογία Υ/Δ, πολικές / φασικές τάσεις τριφασικών μετασχηματιστών