Εκπαιδευτικές Ηλεκτρικές Μηχανές DC (0.3 - 1 - 3 kW)

Βιομηχανική σχεδίαση, πλήρεις, με βάση.

Απολήξεις τυλιγμάτων σε πλακέτα στο επάνω μέρος της μηχανής.

Είσοδοι / έξοδοι: ασφαλείας 4mm.

Προαιρετικά με δύο άξονες δεξιά - αριστερά.

Μηχανή Παράλληλης Διέγερσης

Μηχανή Διέγερσης σε Σειρά

Μηχανή Σύνθετης Διέγερσης

Μηχανή Πολλαπλής Διέγερσης

Κινητήρας Universal

Λειτουργία

1. Kινητήρας
2. Γεννήτρια αυτοδιεγειρόμενη ή εξωτερικά διεγειρόμενη.

1. Κινητήρας
2. Γεννήτρια

1. Kινητήρας
2. Γεννήτρια αυτοδιεγειρόμενη ή εξωτερικά διεγειρόμενη.

1. Κινητήρας / Γεννήτρια παράλληλης διέγερσης
2. Κινητήρας / Γεννήτρια διέγερσης σειράς
3. Κινητήρας / Γεννήτρια σύνθετης διέγερσης

1. Κινητήρας DC / AC

Ονομαστική τάση

220V

220V

220V

220V

220V

Τάση διέγερσης

200V

-

200V ή 220V

200V ή 220V

-

Ονομαστική ταχύτητα

3000rpm

3000rpm

3000rpm

3000rpm

3000rpm

Ονομαστική ισχύς

250W ή 1kW ή 3kW

250W ή 1kW ή 3kW

250W ή 1kW ή 3kW

200W ή 1kW ή 3kW

220W ή 1kW