Εκπαιδευτικές Πέδες

Τροχός αδράνειας

 • Για την προσομοίωση φορτίου κατά την εκκίνηση και αποθηκευμένης ενέργειας.
 • Κατασκευή εντός περιβλήματος ηλεκτρικής μηχανής.
 • Μάζα τροχού 9kg.

Μαγνητική Πέδη

 • Λειτουργία ως μηχανικό φορτίο για προσδιορισμό ροπής και στροφών ηλεκτρικών κινητήρων.
 • Καταγραφή ροπής με strain gauges και στροφών οπτοηλεκτρονικά.
 • Με αντικραδασμική βάση.
 • Μέγιστη ροπή: 5Nm. 

Γεννήτρια DC Παράλληλης Διέγερσης

 • Ονομαστική τάση: 220V DC
 • Τάση διέγερσης: 220V DC
 • Ισχύς: 300W στα 3000rpm
 • Πλήρης με βραχίονες, βαρίδια, αντίβαρα σε βάση.

Ηλεκτρομαγνητική πέδη

 • Αποτελεί μηχανικό φορτίο για ηλεκτρικές μηχανές 0.4kW.
 • Ονομαστική συνεχή πέδηση: 300W στα 3000rpm.
 • Ονομαστική διακοπτόμενη πέδηση: 500W στα 3000rpm.
 • Πλήρης με βραχίονες, βαρίδια, αντίβαρα σε βάση.