Εκπαιδευτικές Ηλεκτρικές Μηχανές AC 1kW

 

Γενικά Χαρακτηριστικά

 • Βιομηχανική σχεδίαση, πλήρεις, με βάση.
 • Απολήξεις τυλιγμάτων σε πλακέτα στο επάνω μέρος της μηχανής.
 • Είσοδοι / έξοδοι: ασφαλείας 4mm.
 • Προαιρετικά με δύο άξονες δεξιά - αριστερά.

Πειραματικές Δυνατότητες

 1. Τεχνικές εκκίνησης: κυκλώματα αστέρα - τριγώνου .
 2. Αναστροφή φοράς και ρύθμιση ταχύτητας.
 3. Μέτρηση της τάσης και έντασης.
 4. Ενεργός και άεργος ισχύς. Μηχανική ισχύς.
 5. Χαρακτηριστικά φόρτισης σε συνδυασμό με ηλεκτρομαγνητική πέδη ή γεννήτρια DC.
 6. Συντελεστής ισχύος και απόδοση.
 7. Παράλληλη σύνδεση και παραλληλισμός μεταξύ δύο τριφασικών γεννητριών.
 8. Λειτουργία με ηλεκτρονικό έλεγχο στροφών.

Τριφασικός Κινητήρας Βραχυκυκλωμένου Δρομέα (3ph Squirrel Cage Motor)

 • Ονομαστική τάση: 220 / 380V
 • Σύνδεση τριγώνου / αστέρα 50Hz
 • Ονομαστική ταχύτητα: 2800rpm
 • Ονομαστική ισχύς: 1.1kW

Τριφασικός Ασύγχρονος Δακτυλιοφόρος Κινητήρας (3ph Slip Ring Motor)

 • Ονομαστική τάση: 220 / 380V
 • Σύνδεση τριγώνου / αστέρα 50Hz
 • Ονομαστική ταχύτητα: 2920rpm
 • Ονομαστική ισχύς: 1kW

Τριφασικός Κινητήρας Dahlander (3ph Dahlander Motor)

 • Ονομαστική τάση: 380V
 • Σύνδεση τριγώνου / αστέρα - αστέρα
 • Ονομαστική ταχύτητα: 2860 / 1430
 • Ονομαστική ισχύς: 1 / 0.6kW
 • Cosφ: 0.62 / 0.73

Τριφασικός Κινητήρας (3ph Motor)

 • Δύο ξεχωριστά τυλίγματα, 4/6 πόλων
 • Ονομαστική τάση: 380V
 • Σύνδεση: αστέρα - αστέρα 50Hz
 • Ονομαστική ταχύτητα: 1380 / 960rpm
 • Ονομαστική ισχύς: 0.8 / 0.5kW

Τριφασική Σύγχρονη Γεννήτρια (3ph Synchronous Generator)

 • Λειτουργία ως γεννήτρια / κινητήρας
 • Ονομαστική τάση: 220 / 380V
 • Σύνδεση τριγώνου / αστέρα 50Hz
 • Τάση διέγερσης: 210V
 • Ονομαστική ταχύτητα: 3000rpm
 • Ονομαστική ισχύς: 1kVA
 • Cosφ: 1

Μονοφασική Σύγχρονη Γεννήτρια (1ph Synchronous Generator)

 • Ονομαστική τάση: 220 V AC
 • Τάση διέγερσης: 200V DC
 • Ονομαστική ταχύτητα: 3000rpm
 • Ονομαστική ισχύς: 0.6kVA
 • Cosφ: 1

Τριφασικός Κινητήρας Μαγνητικής Αντίστασης (3ph Reluctance Motor)

 • Ονομαστική τάση: 220 / 380V
 • Σύνδεση τριγώνου / αστέρα 50Hz
 • Ονομαστική ταχύτητα: 3000rpm
 • Ονομαστική ισχύς: 1kW
 • Cosφ: 0.37

Μονοφασικός Κινητήρας με Πυκνωτή (1ph Capacitor Motor)

 • Ονομαστική τάση: 220V AC
 • Ονομαστική ταχύτητα: 2800rpm
 • Ονομαστική ισχύς:1kW
 • Cosφ: 0.37

Μονοφασικός Κινητήρας Repulsion (1ph Repulsion Motor)

 • Ονομαστική τάση: 220V / 50Hz
 • Ονομαστική ταχύτητα: 2100rpm
 • Ονομαστική ισχύς: 0.3kW
 • Cosφ: 0.85

Μονοφασικός Κινητήρας Split (1ph Split Motor)

 • Ονομαστική τάση: 220V AC
 • Ονομαστική ταχύτητα: 2880rpm
 • Ονομαστική ισχύς: 0.7kW
 • Cosφ: 0.73

Επαγωγικός Κινητήρας (1ph Induction Motor)

 • Ονομαστική τάση: 220V AC
 • Ονομαστική ταχύτητα: 2815rpm
 • Ονομαστική ισχύς: 1kW
 • Cosφ: 0.94
 • Εκκίνηση με πυκνωτή

Κινητήρας Universal (Universal Motor)

 • Ονομαστική τάση: 220V AC/DC
 • Ονομαστική ταχύτητα: 3000rpm
 • Ονομαστική ισχύς: 0.8kW
 • Cosφ: 0.6
 • Λειτουργία ως κινητήρας ac/dc / γεννήτρια, σειράς