Σύστημα Επίπεδου Ανεστραμμένου Εκκρεμούς

Εκπαιδευτικό Σύστημα Επίπεδου Ανεστραμμένου Εκκρεμούς ανοιχτής αρχιτεκτονικής, αποτελούμενο από μία διάταξη από ανοξείδωτο χάλυβα, οδηγούμενη από κινητήρα AC.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Βάση ανοξείδωτου χάλυβα αξόνων XY
 • Ρομποτικό άκρο με δύο βαθμούς ελευθερίας
 • Σφαιρική άρθρωση με δύο βαθμούς ελευθερίας
 • Διαστάσεις 102×78×541mm
 • Μήκος ράβδου 500mm
 • Γωνία περιστροφής > ±20°
 • Δυνατότητα επέκτασης σε δύο βαθμίδες
 • Πρόγραμμα επαλήθευσης πειράματος (DOSέκδοση)

 

Πειραματικές δυνατότητες:

 • Πείραμα ελέγχου κινητήρα
 • Πείραμα παρεμβολής
 • Πείραμα κώδικα G
 • Πείραμα ελέγχου ριζικού τόπου
 • Πείραμα ελέγχου απόκρισης συχνότητας
 • Πείραμα ελέγχου PID
 • Πείραμα κατάστασης ελεγκτή χώρου (τοποθέτηση πόλων)
 • Πείραμα μεθόδου γραμμικού τετραγωνικού ρυθμιστή

Πραγματοποίηση σειράς πειραμάτων, με τη χρήση προγραμμάτων MatLab / Simulink, ώστε να καλύπτεται η μοντελοποίηση δυναμικών διαδικασιών, κλασικών πειραμάτων Σ.Α.Ε. θέσης, πειραμάτων σύγχρονης θεωρίας ελέγχου, πειραμάτων βελτιστοποίησης του ελέγχου, και ακόμη πειράματα ευφυών συστημάτων ελέγχου.